Stockholmarna reser dyrare

13 september 2011

Nyheter, Stockholm

Torsdag 1 september rekordhöjdes stockholmarnas reskostnader och månadskortet blev 100 kronor dyrare. Höjningen kommer enligt bedömare att leda till en femprocentig minskning av kollektivtrafikåkandet. Gunilla Roxby Cromvall, representant för Vänsterpartiet i Trafiknämnden, säger i ett pressmeddelande att det är en märklig signal som alliansen ger.
Man talar om ambitioner om att få fler att åka kollektivt, samtidigt som priset på SL:s månadskort stigit betydligt mer än priset på bensin under de senaste 20 åren. Trängselavgifterna har inte heller höjts sen de infördes, så det blir i princip också allt billigare att köra bil. Gunilla Roxby Cromvall menar att alliansens tal om ambitionerna om ett ökat kollektivtrafikresande bara är tomt prat.
– Att höjningen är nödvändig för att klara av kommande investeringar är alltså ren lögn, säger hon. Det är ett politiskt val av alliansen att höja taxan istället för skatten. Det slår hårt mot dem som redan har det kämpigt ekonomiskt och inte har något val. Och miljömålen verkar man ha glömt bort totalt.
Enligt pressmeddelandet kommer höjningen av taxan att ätas upp med råge av SL:s underskott, vilket uppgår till en halv miljard kronor. Skattefinansieringen av SL-taxan har i och med årets avgiftshöjning nu sjunkit till under 50 procent.
Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.