Kommer pengarna fram?

05 september 2011

Intervju, Nyheter

Människor svälter på Afrikas horn och pengar strömmar in från alla världens hörn till olika hjälporganisationer. Men samtidigt som många vill hjälpa dessa människor kommer oroande rapporter som talar om plundring av hjälpsändningar och matleveranser till de drabbade.

Internationalen tog kontakt med tre stora svenska hjälporganisationer.
Människorna på Afrikas horn upplever just nu den värsta svältkatastrofen på 60 år och miljontals människoliv hotas. Men som om inte detta skulle vara nog pågår det i området också väpnade konflikter mellan olika militanta grupper.
I Somalia, ett av de svältdrabbade länderna råder sedan många år en situation som närmast kan liknas vid ett inbördeskrig. Konflikterna handlar bland annat om strider kring knappa naturresurser, men också om olika lokala krigsherrars makthunger. En av de stridande parterna är den terrorstämplade islamistiska rebellgruppen al-Shabaab. Deras motståndare är bland andra landets regeringsarmé.
Enligt information som Internationalen tagit del av kommer nu oroande rapporter från WFP (World Food Programme – FN:s matprogram) om stölder av matleveranser till de svältande i Somalia. Al-Shabaab pekas ut som en av förövarna. För att få reda på mer och om svenska hjälporganisationer blivit drabbade tog vi kontakt med representanter för tre stora svenska hjälporganisationer, Röda korset, Rädda Barnen och Läkare utan gränser.

Thomas Söderman, rådgivare i katastroffrågor, Röda korset:
Enligt en artikel i Aftonbladet 16 augusti kommer nu rapporter om stölder av matleveranser/hjälpsändningar till de svältande på Afrikas horn. Är det något som ni känner till och har er organisation varit utsatt för sådana stölder?
– Vi känner till rapporten men kan inte kommentera på WFP:s verksamhet. Självfallet ställer det rådande säkerhetsläget krav på en ytterst noggrann planering av hjälpsändningar, där samarbetet med Somaliska Röda Halvmånen är en förutsättning. Den kunskap de besitter om olika väpnade gruppers intressen gör det möjligt för oss att verka i landet. Lokal anknytning är viktig i alla länder, men särskilt i ett så sönderfallet land som Somalia. En fortlöpande dialog förs med parterna i den väpnade konflikt som råder i landet, där vi beskriver Röda Korsets/Halvmånens mandat och arbetssätt och där neutralitet och oberoende är nyckelord. Vi framhåller också det ansvar parterna i konflikten har för civilbefolkningens väl samt den skyldighet som åligger dem att möjliggöra hjälporganisationers arbete . Vi har i dagsläget ingen information om att stölder ägt rum i den pågående akuta insatsen.
Hur kan man som bidragsgivare känna sig trygg med att pengarna kommer fram?
– Tryggheten ligger i svaret på föregående fråga, Somalia är en mycket svår miljö att verka i men det är trots allt möjligt. Behoven av hjälp uppväger svårigheterna.

Mari Mörth, Humanitär chef, Rädda Barnen:
Känner ni till rapporterna om stölder av matleveranser/hjälpsändningar och har er organisation varit utsatt för sådana stölder?
– Ja, vi känner till uppgifterna. FN har rapporterat att det funnits problem i samband med leveranser, men det är inget som drabbat Rädda Barnen. Men vi tar risken på stort allvar och har mycket väl utarbetade rutiner för att förhindra att detta sker.
Hur kan man som bidragsgivare känna sig trygg med att pengarna kommer fram?
– Rädda Barnen har generellt mycket god kontroll över hur de donerade medlen används. Vår personal i Somalia är huvudsakligen lokal, och verksamheten står under ständig utvärdering och kontroll av Rädda Barnens internationella programkontor.

Ingrid Holmberg, webbredaktör, Läkare utan gränser:
Känner ni till rapporterna om stölder av matleveranser/hjälpsändningar och har er organisation varit utsatt för sådana stölder?
– Vi känner till att det förekommer stölder och tycker givetvis att det är beklagligt. Jag har inga uppgifter om att våra leveranser skulle vara drabbade och som organisation har vi kontroll över hela hjälpkedjan – från det att vi samlar in pengar i Sverige till det att pengarna omsätts till praktisk hjälp i katastrofområdet i form av mediciner och förnödenheter. För någon vecka sedan skickade vi till exempel fyra fraktplan med 55 ton medicinsk utrustning och läkemedel till huvudstaden Mogadishu och vi har haft verksamhet och vårdpersonal i Somalia i 20 år.
Hur kan man som bidragsgivare känna sig trygg med att pengarna kommer fram?
– Det är förstås väldigt beklagligt när hjälpleveranser hamnar i fel händer men eftersom vi har kontroll över hela hjälpkedjan – och vår egen personal ansvarar för allt från insamling till hjälpinsatser – så är vi säkra på att vår hjälp når de behövande.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.