Jämtland: Eniga politiker mot uranbrytning

26 september 2011

Förstasidan, Miljö, Nyheter

– Klart som f-n att vi är emot det här eländet. Denna korta och kärnfulla mening yttrades av LRFs länsordförande Håkan Nilsson, i en hälsning till deltagarna på ett möte mot uranbrytning i Jämtland den gångna helgen, enligt Östersunds-Posten.

”När föreningen Nej till Uran i Storsjöbygden på söndagseftermiddagen kallade till ett informationsmöte under rubriken ”Provbrytning i Oviken?” i byns bygdegård ställde kommunalråden och oppositionsråden i de fyra kommunerna Berg, Krokom, Åre och Östersund upp mangrant. Men uppslutningen från allmänheten var också stor.”
Texten ovan är hämtad från en artikel i Östersunds-Posten, som berättar om planer på eventuell provborrning av alunskiffer på en fastighet i Viken, vid Storsjön i Jämtland.

Det är företaget Continental Precious Minerals (CPM) som vill göra en provbrytning av alunskiffer på en fastighet i Viken som prospekteringsföretaget arrenderar. Men de ledande politikerna i Storsjöbygden är rörande överens över partigränserna om att inte säga ja till någon brytning.
– Företaget har skickat över ett förslag till överenskommelse som ska gälla från 2015. Men vi vill absolut inte ha någon urangruva i Oviken och gör så gott vi kan för att säga nej, sa kommunstyrelsens ordförande Karin Paulsson (S), på mötet som anordnades av föreningen Nej till uran i Storsjöbygden.
De församlade politikerna var eniga om att minerallagstiftningen är ålderdomlig och att man måste försöka lägga kraft och tid på att förändra den.
– Det kommunala vetot måste gälla redan vid prospektering och provborrning, sa Elin Hoffner (V), både kommunal- och landstingspolitiker.
Krokoms kommunalråd Maria Söderberg (C) betonade också att det kommunala vetot ligger alldeles för långt fram i beslutsprocessen.

Liza Ahnland

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.