Det omänskliga dödsstraffet

21 september 2011

Nyheter

…USA ett efterblivet land på straff-rättens område
I natt avrättas Troy Davis med en giftampull i amerikanskt fängelse – trots att hundratusentals människor protesterat mot avrättningen….

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.