– Botten är nådd!

26 september 2011

Nyheter, Reportage

Regn och blåst i Malmö. Ändå kom många till lördagens samling på Gustav Adolfs torg mot nedskärningarna i sjukvården.

Och över hela landet ordnades liknade aktioner: Göteborg, Karlskrona, Kiruna, Sundsvall, Ängelholm, Ludvika och Skene. På många platser var det den nationella rörelsen Sjukvårdsreform som arrangerade tillsammans med lokala aktionsgrupper.
I Malmö var det nätverket Gemensam Välfärd och LO som stod bakom. Ett par hundra samlades.

Gunilla Andersson från Nätverket för Gemensam Välfärd betonade att i ett civiliserat samhälle ska man inte behöva vara rädd för att bli sjuk.
Vi ska vara tryggt förvissade om att den dag vi blir sjuka ska vi få den vård vi behöver. Undersökningar visar att medborgarna anser sjukvården vara den viktigaste frågan. Men i Region Skåne och i andra delar av landet har sjukvården utsatts för ständiga besparingar och nedskärningar.
Per Björgell, överläkaren på akuten som sa upp sig i protest, talade.
Han menade att det nu är dags att ta vårdsituationen i Sverige på allvar. Vårdplatserna har dragits ner med 82 procent på 30 år. Samtidigt har befolkningen ökat. Unga jourläkare sitter och gråter på morgonen efter ett nattpass. Trycket på akutsjukvården har ständigt ökat. Vårdval Skåne är ett misslyckande. Väntetiderna är livsfarliga. Folk blir sjukare än de behöver bli. Det händer t o m att människor dör i onödan. Antalet besök ökar, personalen räcker inte till och byråkratin är hierarkisk och ålderstigen. Vi håller på att rationalisera bort vår hälsa och välfärd.

Distriksläkare Per Nordlund berättade att Skåne satsar minst på primärvård i hela landet. Detta är också en av anledningarna till akutvårdens situation. Primärvården kan inte ta hand om alla behövande. Aldrig har det varit så många vakanser bland läkarna. Aldrig har det varit så många hyrläkare. Den ena vårdcentralen efter den andra krisar och vårdcentraler läggs ner i områden med stora vårdbehov.

Ewa Glimhed från LO talade om att vården blir allt mera ojämlik:
– De privata sjukförsäkringarna ökar och detta driver på i fel riktning mot mera ojämlik vård. Det behöver satsas på rehabilitering och förbättring av arbetsmiljön, särskilt för de med slitsamma yrken.
– Det är fel med höga avgifter i vården, låginkomsttagare drar sig för att söka vård. Vi har råd med en bra vård, men skattesänkningarna tär på kvalitén. Nej till nedskärningar!

Ronny Åkerberg

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.