Småskaligt ekologiskt jordbruk

23 augusti 2011

Ekonomi, Nyheter

Internationalen har tidigare skrivit om betydelsen av ett hälsosamt, ekologiskt jordbruk som ett led i att hantera både världens livsmedelssituation och för att få bukt med klimatförändringarna. En ny rapport från FN visar på behovet av småskalighet och ekologi inom jordbruket, något som man menar kan vara av stor betydelse både för att kunna hantera världssvälten liksom påverkan på klimatet.

Enligt en enkät från solidaritetsorganisationen Latinamerikagrupperna är även de svenska riksdagspartierna öppna för att satsa mer på detta slags jordbruk i utvecklingsländerna.
I till exempel Latinamerika breder sojaodlingar för djurfoder, sockerrörsplantager för etanol och eukalyptusodlingar för pappersproduktion ut sig över enorma arealer. Jordbruket är högteknologiskt, grödorna är ofta genmodifierade och stora mängder giftiga bekämpningsmedel sprids ut över markerna. Samtidigt bor det runt dessa plantager människor utan varken mark att odla eller mat att äta. På detta sätt prioriteras billiga exportgrödor till Europa och Asien framför alla människors rätt till mat. Detta är något som bland andra Latinamerikagrupperna arbetar aktivt med för att stoppa, och här är det småskaliga ekologiska jordbruket ett attraktivt alternativ till de gigantiska miljöförstörande och matbristskapande plantagerna.
Vid sidan av dessa mer permanenta miljö- och fattigdomsproblem utspelas just nu en mänsklig katastrof på Afrikas horn. Närmare 12 miljoner människor hotas av svält på grund av torka och politiska konflikter och tusentals barn dör varje vecka av näringsbrist. Svältkatastrofen på Afrikas horn beskrivs av FN som den värsta på 60 år och de hårdast drabbade länderna är Etiopien, Somalia och Kenya.

Svältens orsaker…
Enligt en artikel på nyhetssajten Newsmill, av Mohamed Hussein (aktivist för mänskliga rättigheter i Östafrika) finns det fyra huvudorsaker till svälten. Den första och viktigaste handlar om de politiska konflikterna på Afrikas horn samt avsaknaden av politisk vilja att lösa problemen. Den andra viktiga orsaken är klimatförändringarna som rubbar den ekologiska balansen. Den tredje orsaken kan vara de dramatiska prisökningarna på livsmedel, menar artikelförfattaren, och den fjärde och sista huvudorsaken kan vara den dramatiska ökningen av antalet människor och djur i området, vilket ödelagt stora landområden.

…och lösningar
Men det finns lösningar på detta katastrofala problem. En viktig del är att lösa de långvariga politiska konflikterna på Afrikas horn, enligt artikelförfattaren på Newsmill. En annan är att genomföra omfattande investeringar i området: att låta nomader bli bofasta, att öka antalet vattenkällor samt att minska den snabba ökenspridningen, enligt samma författare.
Ytterligare en viktig åtgärd för att komma tillrätta med hungerproblemen i världen är att satsa på småskaliga ekologiska jordbruk. Det slås fast i en FN-rapport som offentliggjordes tidigare i år. FN:s specielle rapportör om rätten till mat, Oliver de Schutter, hävdar i rapporten att vi med det storskaliga jordbruket slagit in på fel väg.
– Vi kommer inte att lösa hungerproblemen eller stoppa klimatförändringarna genom industriellt jordbruk på stora plantager, hävdar han enligt ett pressmeddelande från solidaritetsföreningen Latinamerikagrupperna. Rapporten heter ”Agroekologi och rätten till mat” och enligt den ligger lösningen i att stödja småskaliga jordbrukares kunskaper och öka deras inkomster så att de kan bidra till utvecklingen på landsbygden. Detta är ett sätt att komma tillrätta med världssvälten och ett led i att stoppa klimatförändringarna, enligt rapporten.

Svenska riksdagspartier positiva
Även de svenska riksdagspartierna är relativt eniga när det gäller ett ökat stöd för det småskaliga jordbruket. Detta visar en enkätundersökning som genomförts av organisationen Latinamerikagrupperna. Alla partier utom Sverigedemokraterna svarade på enkäten. Organisationen skriver: ”Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar entydigt ja på frågan om de vill se ett ökat utvecklingsbistånd till det småskaliga jordbruket i fattiga länder. Bara Moderaterna svarar nej. Socialdemokraterna vill ”stödja ett hållbart jordbruk som kan ta sig an både miljömässiga utmaningar och livsmedelstrygghet”. Och samtliga partier svarar i enkäten att ”frågor som rör biologisk mångfald ska tas upp i handelsförhandlingar mellan EU och andra länder”.”
– Nu är det upp till bevis för Sveriges regering och politiker, säger Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna.
– För att skapa en hållbar värld utan hunger måste vi – precis som FN slår fast – satsa på det småskaliga och ekologiska jordbruket. Det handlar om mer biståndsmedel, men även handelspolitiken måste ses över. Sverige bör också se till att EU lyfter frågorna om biologisk mångfald och försiktighetsprincipen för jordbruksgifter i handelsförhandlingarna som nu pågår mellan EU och Sydamerika, säger han i organisationens pressmeddelande.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.