Nu manar Nätverket Gemensam Välfärd till protester

15 augusti 2011

Inrikes, Nyheter, Politik

”Sjukvården i Region Skåne mår inget vidare: Det gör inte demokratin heller. Med maktens arrogans har regionledningen under lång tid nonchalerat såväl personal och patienter”.
Så börjar ett inlägg som också varit publicerat som en insändare i Sydsvenskan. Avsändare är Gunilla Andersson, aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd.

Situationen inom sjukvården blir mer och mer kaotisk. Överbeläggningar, långa väntetider, underbemanning, nedläggningar av vårdcentraler är verkligheten över i stort sett hela Sverige.
I Skåne har det gått så lång att nio fackliga organisationer på Skånes universitetssjukhus, Sus, skrivit ett protestbrev. Sammalunda har flera divisionschefer gjort, chefen för akuten har avgått i protest mot underbemanning vilket har fört med sig stora risker för patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Redan i våras tog en läkare vid Sahlgrenska sjukhuset, Arvin Yarollahi, initiativ till en nationell sjukvårdskampanj ”Nej till nedskärningar inom vården”. Några hakade på. Demonstrationer hölls på samma tema i Blekinge och Dalarna.
Sedan kom den tid då Sverige går i sommaride.
Men nu kommer hösten så sakta smygande. Och redan den 17 augusti hålls ett första planeringsmöte inför en manifestation i Malmö en månad efter, den 17 september. De som tagit initiativet är Gemensam Välfärd där Gunilla Andersson är aktiv.
Det inlägg från henne som citerades i början av denna artikel avslutas med följande ord som med all säkerhet speglar vad många fler anser:
”Svensk sjukvård har i många år haft ett mycket gott internationellt renommé vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och jämlik tillgång. Det som omsorgsfullt byggts upp kan dessvärre snabbt brytas ner, och det är just vad man är i färd att göra. Vi befinner oss på ett sluttande plan med ökade nedskärningar och privatiseringar som leder till att ett helt nytt samhälle just nu växer fram. När tillgången till vården blir lika trygg som ett hasardspel väljer de som har råd att skaffa sig en privat sjukförsäkring. Därmed blir vården både dyrare och mer ojämlik.
Sjukvården och även välfärden i övrigt är på väg att tas över av riskkapitalbolag som registrerar sig i skatteparadis utomlands för att slippa betala skatt i Sverige – trots att man glatt tar emot miljardbelopp just från våra skattemedel. En skatteflykt som ytterligare utarmar välfärdens finansiering.”
Gunilla Andersson avrundar med två frågor.
”Är det inte dags att värna om vår gemensamma välfärd?
Är det inte dags att vi alla protesterar?”

http://www.gemensamvalfard.se/

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.