Högerterror i vår egen tid: Exemplet Argentina 1974-83

08 augusti 2011

Kommentar, Nyheter

Den norske högerterroristens dåd i Oslo och Utöya var speciellt på flera sätt: han drog de yttersta konsekvenserna av sin världsbild och sin uppfattning om hotet mot västerlandets kultur. Men att det skulle vara svårt att hitta jämförelser i vår egen tid stämmer inte. Någon expert har till och med försökt dra fram skolskjutningarna de senaste åren som jämförelse. Men högerterror, inklusive planerade mord, finns det oräkneliga exempel på i vår nära samtid. Göran Kärrman ger här ett exempel, och berättar vad som hände i Argentina när högerkrafter ville krossa arbetarrörelsen och vänstern.

När militären tog makten i mars 1976 och avsatte Isabel Perón, hade högerterrorn redan krävt hundratals dödsoffer, och militärkuppen blev bara ytterligare en bekräftelse på att den yttersta högern nu satt sig i sinnet att krossa all arbetarrörelse och vänster som existerade i landet. Under de kommande åren mördades omkring 30 000 människor, tills juntan slutligen tvingades avgå efter det snöpliga nederlaget mot den brittiska flottan i kriget om Malvinerna 1982.
I slutet på 60-talet drog en våg av arbetar- och studentradikalisering över stora delar av världen, och Argentina var inget undantag. Sedan 1966 styrdes landet av ytterligare en i raden av militärjuntor, och kampen mot diktaturen integrerades i varenda lokal lönekonflikt eller studentprotest. I maj 1969 genomförde arbetarna och studenterna i den stora industristaden Córdoba en generalstrejk och tog i praktiken över staden under några dagar (Cordobazo).
När man till slut tvingades utlysa presidentval 1973 segrade peronisterna stort, och den åldrande Juan Perón – som levt i exil i Spanien – återvände och återtog presidentämbetet. Peronisterna dominerade stort den argentinska arbetarklassen, men ideologiskt var man splittrade i allt från en närmast fascistisk höger till en radikal vänster, dominerad av ungdomsorganisationen Montoneros.
Efter Peróns död 1974 tog hans hustru Isabel över presidentskapet, men redan då stod det klart att den verkliga makten låg i händerna på den fascistiske inrikesministern Lopez Rega.

Militär dödspatrull
Lopez Rega organiserade terrororganisationen AAA (Argentinas Antikommunistiska Allians) som i praktiken var en militär dödspatrull. I namn av AAA kom hundratals radikala arbetare och studentaktivister att mördas. Men även om terrorn hårt drabbade den radikala och socialistiska vänstern, fortsatte upplösningstendenserna i hela samhället.
Såväl peronistiska Montoneros som olika vänstergrupper hade börjat bedriva en väpnad kamp som, även om den aldrig utgjorde ett verkligt hot mot den rådande ordningen, bidrog till känslan av panik hos den traditionella makt-eliten. AAA genomförde också en rad attentat mot poliser, domare och andra officiella funktionärer på ett sätt så att skulden skulle läggas på Montoneros och den radikala vänstern.
Enligt några av de mest grundliga utredningarna av högerterrorn, genomförde AAA 19 mord under 1973, 50 stycken 1974 och 359 under 1975. Bara mellan juli och september 1974 genomförde AAA 220 attentat som ledde till 60 människors död och 44 allvarligt skadade. Dessutom kidnappades minst 20 personer. Bland offren fanns förutom radikala arbetarledare och studentaktivister, journalister, skådespelare, jurister, psykoanalytiker och liberala politiker – alla som på ett eller annat sätt ansågs motsätta sig den rådande ordningen.

Militären tog över
I mars 1976 tog militären slutligen över makten genom en statskupp, och nu eskalerade terrorn till nya höjder. Människor kidnappades på öppen gata och fördes till olika tortyrcentraler och hemliga fängelser. En populär avrättningsmetod var att kasta ut fångar från flygplan och helikoptrar över havet.
Dessa mord erkändes aldrig, utan de mördade rubricerades som ”försvunna”. Gravida kvinnliga fångar tilläts föda sina barn i fängelse innan de ”försvann”. Barnen bortadopterades sedan till barnlösa militärer och andra som diktaturen ansåg vara ”goda föräldrar”. Totalt beräknas mer än 30 000 människor ha dödats av diktaturen. Ytterligare tiotusentals fängslades och/eller torterades. Tiotusentals tvingades fly landet och omkring 6 000 av dessa kom till Sverige.
Göran Kärrman

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.