Generalstrejk mot nedskärningar i Italien

29 augusti 2011

Nyheter, Utrikes

Italiens största fackliga landsorganisation CGIL har nu utlyst en generalstrejk till den 6 september mot det nedskärningspaket på 46 miljarder euro, som regeringen Berlusconi planerar för att ”lugna marknaden” i skuldkrisens spår.

Den landsomfattande generalstrejken och protestmöten över hela landet utlyses för att manifestera opinionen mot de ”missriktade och orättfärdiga” åtgärder som drevs igenom av Berlusconiregeringen tidigare i augusti.
CGIL avvisar fullständigt nedskärningspaketet som enligt organisationens ledning skulle ”döma Italien till recession och socialt sönderfall” om de genomförs.
Nedskärningarna innefattar åtgärder för att lättare kunna avskeda arbetare och höjning av pensionsåldern. CGIL kritiserar att däremot inga förslag på ”värnskatt” för välbärgade eller verkliga åtgärder för att klämma åt de rika som smiter undan skatten finns med.
Omkring fyra av de 20 miljarder euro i nedskärningar som budgeterats för 2012 samt 12 miljarder av de närmare 26 som beslutats för 2013 måste fortfarande formellt beslutas av parlamentet som kommer att debattera frågan i september.
Nedskärningspaketet har mötts av kritik från den politiska oppositionen och till och med från delar av Berlusconis egen regering. Åtgärderna kommer ovanpå det tidigare åtstramningspaket på 48 miljarder euro som lades fram i juli och som då motiverades med att regeringen ville reparera landets dåliga statsfinanser.

Italiens enorma statsskuld på 1,9 biljoner euro uppgår till 120 procent av bruttonationalprodukten, vilket enbart överträffas av Grekland inom eurozonen.
Farhågor om att Italien och Spanien, eurozonens tredje och fjärde största ekonomier, skulle kunna bli de nästa offren för zonens skuldkris har bidragit till den senaste tidens turbulens på de globala finansmarknaderna.
Björn Rönnblad

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.