Egypten: Vänstern inför en maktkamp

23 augusti 2011

Nyheter

“Let’s fight like an Egyptian” har blivit ett slagord världen runt. Medan Egyptens revolution och dess metoder uppskattas som genuin och som förebild i många andra länder, både i Mellanöstern och Europa, pågår fortfarande kampen om den politiska makten i Egypten.

Vänsterrörelsen som var en av de mobiliserande politiska rörelserna i Egypten, lyckades mobilisera upp till en miljon människor den 27 maj i år. Någonting som höjde moralen hos vänstern i landet. Varje dag bildas nya fackföreningar och strejker avlöser varandra med krav på högre löner och bättre levnadsstandard. Människor organiserar sig på gräsrotsnivån. Samtidigt växer sig islamisterna starka i landet. Också de organiserar sig, mobiliserar sina krafter och ingår i politiska spel bakom kulisserna.

Vänsterrörelsen
På vänsterkanten finns det idag ett antal politiska partier och koalitioner som med små resurser försöker bidra till folkets självorganisering samt förbereda för det kommande parlamentsvalet som enligt löften ska ske i november. De nu etablerade vänsterorganisationerna är:
– Tagamu Party, (reformistiskt vänsterparti som var lagligt under Mubarak, hade parlamentsledamöter och räknas som prosovjetiskt).
– The Communist Party (som gick ur Tagamu under 70-talet).
– The Socialist Popular Alliance Party (ett koalitionsparti av olika mindre socialistiska partier, enskilda och organisationer).
– The Democratic Workers Party (tidigare the Revolutionary Socialists som inte anslöt sig till The Socialist Popular Alliance Party).
Ghada Tantawi är socialist och aktivist inom vänsterrörelsen i Egypten. I en telefonintervju säger hon till Internationalen att The Socialist Popular Alliance som bildades direkt efter revolutionen snart ska registrera sig för att kunna delta i det kommande parlamentsvalet. The Socialist Popular Alliance består av en rad olika vänsterpartier samt missnöjda medlemmar som lämnat Tagamu-partiet.
– Det var ingen lätt uppgift att samla 5 000 namn för att kunna uppfylla de officiella kraven för att registrera sig som ett politiskt parti. Under den tid vi jobbade hårt för att bygga upp vårt nya parti som är en koalition, bildades flera nya liberala och islamistiska partier utan större problem att rekrytera folk, säger Ghada.
Ghadas slutsats är att vänstern fortfarande är mycket svag i Egypten.
När du talar om vänster, menar du den radikala vänstern eller vänster som front?
– Jag talar om det större reformistiska vänsterblocket! Den radikala vänster som jag själv tillhört är nästan ingenting! Även liberaler är svaga jämfört med islamister. Egyptens revolution har förstås haft en stark social dimension, den var en revolution för bröd och frihet. Detta är vänsterfrågor. Och vi håller på att organisera de fattiga, och vi är medvetna om att det bara är vänstern som i längden kommer att försvara revolutionens krav. Men just nu har islamister gått i koalition med de härskande krafterna och blivit ännu starkare.
Enligt Ghada har Brödraskapet gått in i en ny koalition med Tagamu (det tillåtna ”vänsterpartiet” under Mubarak) och en rad andra partier. Ghada tycker att det är i sig intressant att dessa krafter bildar koalition.

Koalitionen höll inte
I början av juni bildade Tagamu tillsammans med 28 partier en politisk front. Där ingick de två största politiska partierna, det vill säga Muslimska Brödraskapets Freedom and Justice Party samt det liberala mellanstora Wafd Party. Koalitionen är för tillfället bruten sedan demonstrationen 29 juli som skulle vara koalitionens gemensamma aktion. Då jagade islamisterna bort vänstern, kvinnorna och de som inte höll med deras paroller från Tahrirtorget. Brödraskapet skyller nu på de islamiska extremisterna, salafiterna, och förhandlar för ett fortsatt samarbete inom koalitionen.
– Tagamu Party satt i Mubaraks parlament och gjorde ingenting medan Brödraskapets medlemmar torterades. Men nu hittar de varandra i en koalition. Brödraskapet behöver denna koalition för att stärka sina positioner, anser vänsteraktivisten Ghada Tantawi.
Ghada förklarar hur medlemmar i Brödraskapets olika organisationer har arbetat som socialarbetare i landsorten och i fattiga områden. De har erbjudit allt som staten inte gjorde, från fri vård till skola.
– De har folk i varenda by. De är populära inte bara för sina sociala insatser, det finns historiska aspekter också. De har kämpat mot Mubarak i många år och blivit förtryckta av regimen, detta ger dem viss legitimitet. Däremot samarbetade Tagamu, som uppfattas av vanligt folk som vänster, med regimen. Detta har skadat vänsterns legitimitet, tycker Ghada.
Ghada Tantawi säger att nu vet alla egyptier, liberaler som vänster, att Brödraskapet kommer att få minst 50 procent av platserna i nästa val.
– Inget annat parti kommer ensamt att lyckas få så mycket röster i det kommande valet, och vi utgår ifrån det. Det är ett faktum, påpekar hon.
Även om Ghada inte är så optimistisk när det gäller det första valresultatet tror hon att islamisterna kommer att visa sitt verkliga ansikte när de sitter vid makten.
– De står på kapitalismens sida, de är till exempel emot strejkrätten och kvinnors lika rättigheter, och de har gått i koalition med härskarna i Egypten. Detta kommer att bli början på slutet för dem.
Ghada Tantawi är övertygad om att Brödraskapet inte kommer att kunna omvandla Egypten till ett nytt Iran. Motkrafterna är enligt henne större, och i värsta fall tror hon att Egypten kommer att bli som Turkiet. Ghada är inte ensam om denna åsikt, de flesta aktivister i Egypten verkar utesluta förutsättningarna för en teokratisk regim i Egypten.
På tisdag 16 juli har en ny politisk front bildats i Egypten. Vid en presskonferens i Kairo presenterades Egyptian Bloc som är en ny koalition av sekulära partier från reformistvänster till liberaler samt två oberoende arbetar- och bondesyndikat. Blocket som nu av medier erkänts som landets största icke-religiösa koalition, kommer att ha gemensam vallista i det kommande valet i november utan något visst utannonserat datum.

Sholeh Irani
sholeh@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.