Avtalsrörelse på gång

23 augusti 2011

Nyheter, Politik

Höstens avtalsrörelse rycker allt närmare. Den femte september räknar facken inom industrin med att kunna presentera sin avtalsplattform.

Senast den 30 september ska industrifacken lämna över sina avtalskrav till arbetsgivaren.
Inför detta säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven att den ekonomiska oron inte påverkar avtalskraven.
– Än kan vi inte se att orderingång, produktivitetsutvecklingen eller lönsamheten har påverkats negativt. Vi ställer våra lönekrav utifrån den verkliga ekonomin, inte utifrån några tvära kast på börsen, säger Stefan Löfven.
Motparten till industrifacken är Teknikföretagen, och de kommer säkerligen att använda härdsmältan i ekonomin som en förevändning för ytterst måttliga löneökningar eller rent av ett nollbud. Men än har de inte gjort några officiella utspel.
Stefan Löfven för sin del konstaterar enligt www.dagensarbete.se att ”vi vill ha en del av de produktivitetsökningar som görs och vi vill ha en reallöneutveckling för våra medlemmar. Vi har haft en så stark utveckling av produktiviteten att vi därför kan ta ut något högre löneökningar än hos konkurrentländerna”.
Målsättningen är att industrins avtal ska vara klara redan den 30 november i år, vilket är anmärkningsvärt eftersom de flesta avtal löper ut vid utgången av mars nästa år. Dessa avtal är tänkta att fungera som en ribba som inget annat LO-förbund ska kunna krypa över, vilket har lett till stort gnissel hos de övriga LO-förbunden.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.