Avskaffa monarkin!

29 augusti 2011

Kommentar, Nyheter

”Vi är så lyckliga”. Dagen efter kungörandet av kronprinsessan Victorias graviditet slår dessa ord mot oss från kvällstidningarnas löpsedlar, underförstått att vi nu alla är lyckliga. SAAB-kris i Trollhättan, svältkatastrof i Östafrika eller folkuppror i Syrien: allt förvandlas plöstligt till töcken i förhållande till denna tydligen för oss alla gemensamma angelägenhet. Som vanligt anger högste hovskribenten själv, Herman Lindqvist, tonen: ”Jag blir oerhört glad. De har varit under en oerhörd press. Det finns ju ingen människa i Sverige som bär en sådan oerhörd press på sig att föda barn”.

Men borde vi inte bara skratta och rycka på axlarna åt dessa monarkins fjanterier? Kungahuset har ju inte längre någon formell politisk makt. Det är en vanlig invändning när kravet på republik aktualiseras. Då bortser man dock från vilken reell roll denna institution spelar i vårt samhälle, som en genom århundranden ljudande signal att vi ska underordna oss en för alla tider given överhet – en anda av undersåtlighet, kryperi och fjäsk som inte är fria medborgare värdigt. Häromåret reste Victoria och hennes make Daniel Westling till Afghanistan, drack kaffe med de svenska trupperna, provkörde stridsvagn och betonade vilken viktig insats de svenska soldaterna gjorde för ”freden”. Med hjälp av kungahuset försöker maktens representanter pränta in i oss att vi alla sitter i samma båt, och som då i fallet Afghanistan att det svenska krigsdeltagandet står över alla sociala och politiska motsättningar.

Trots att monarken i vår tid inte har någon formell makt bär också monarkin som institution med sig ett antal lyten och lustigheter, förutom då den befängda idén om att kunna ärva ett ämbete, som är främmande för ett demokratiskt samhälle:
– Såsom kutymen bjuder röstar aldrig regenten i allmänna val.
– Grundlagen stadgar att ”konungens gärningar skall vara för allt åtal fredade”.
– Monarkin omfattas inte av någon religionsfrihet, utan regenten måste bekänna sig till den evangelisk-lutherska tron.
Överhuvudtaget fungerar monarkin likt en reservoar för konservativa förlegade synsätt. Tänk bara om Victoria gått ut i media, kungjort att hon var gravid men sedan låtit bomben brisera att Daniel inte alls var far till barnet och giftermålet var uppbrutet, för nu hade hon ”kommit ut”, träffat en käresta flicka och låtit sig insemineras. Visst känns det bortom all realism, visst hade det väckt ett ramaskri, och visst hade mången trogen rojalist upprört rynkat på näsan. För när det gäller monarkin och kungahuset ligger allt annat än den traditionella borgerliga kärnfamiljen med mamma, pappa och barn fullständigt utanför ramarna.

Kravet på republik har faktiskt också en inneboende sprängkraft som man ofta inte betänker, eller som den franska 1800-talsfilosofen Alexis de Tocqueville räddhågset uttryckte det: ”Kan någon tro att demokratin efter att ha störtat aristokratin och kungen kommer att göra halt vid bourgeoisien och de rika?” Ja, precis som denna filosof påpekar, skulle avskaffandet av monarkin kunna leda vidare till att väcka frågeställningar som för den härskande borgarklassen är besvärande. Men varför skall makt överhuvudtaget kunna ärvas? Vad är det för rättvisa i att exempelvis Marcus Wallenberg Jr föddes med en guldsked i munnen, medan vissa andra barn knappt ens får tak över huvudet? Vad är det egentligen för grundläggande kriterier som det kapitalistiska samhället vilar på?

Sedan 1544 har Sverige varit ett ärftligt kungadöme. Det är hög tid att förvisa denna anakronistiska institution till de museala inventarierna. Vi som strävar efter en fördjupning av demokratin bör med kraft resa kravet på republik, och inte se det som en detalj ute i den samhälleliga marginalen.
Det sägs att vår nuvarande kung redan som liten grabb med emfas skrek ”jag vill inte bli kung”. Vi bör gå denne stackars representationsuttröttade Bernadotte till mötes. Åtminstone på sin ålders höst bör han själv få rätt att välja sin livsväg.

Anders Karlsson
intis@internationalen.se

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.