Arbetsläger för romer och arbetslösa

29 augusti 2011

Nyheter, Utrikes

Häromdagen vann Tysklands damer guld vid kanot-VM i Ungern. Men istället för den vanliga nationalsången spelade arrangörerna nazitidens ”Deutschland, Deutschland über alles”, förbjuden sedan 1952. Samtidigt vill värdlandets enpartiregering, med premiärminister Viktor Orban i spetsen, införa arbetsläger för romer och arbetslösa.

Sedan förra året styrs Ungern av det nationalkonservativa partiet Fidesz med 52,3 procents majoritet. I valkampanjen utlovades omfattande ekonomiska förändringar och nu har delar av planen för hur detta ska gå till kommit till allmänhetens kännedom, skriver bland andra Arbetaren och webbtidningen Seglora Smedja.
Socialbidragen ska avskaffas, arbetslöshetsersättningen kortas från 270 till 90 dagar, och istället ska de berörda få en ersättning motsvarande 50 kronor om dagen för kroppsarbete i arbetsläger. För dem som kommer att tvingas resa långt bort från sina hemorter erbjuds bostad – i husvagnar och fartygscontainrar.
Lägren skulle övervakas av en särskild polisstyrka bestående av pensionerade poliser, vilket har lett till att polisförbundet har protesterat, något som bidragit till att förslaget blivit offentligt. Enligt Arbetaren försvarade sig inrikesministern Sandor Pintér mot kritiken med följande kommentar:
– Vi talar inte om övervakning, utan om instruktion, ledning, organisation. Att placera 300 000 personer i arbetsprojekt är en komplicerad historia som kräver precis de färdigheter poliser har.

Till en början kallade Fidesz sitt projekt för ”Nationella arbetsplanen”, något som snabbt ändrades till ”Ungerska arbetsplanen” när det gick upp för partiet att de använde sig av samma namn som den fascistiska regimen på 30-talet.
Oavsett namn så ska arbetsplanen inte genomföras med modern teknologi utan premiärministern talar om arbete med hacka och skyffel enligt Arbetaren. Tidningen skriver också att Viktor Orban menar att de byggnationer och lagningar av dammar, fotbollsarenor, vägar och dräneringsdiken som det är tänkt att ”arbetarna” ska utföra, ska ske för hand och inte med ”2000-talets teknologi”.

300 000 till år 2013, ytterligare 100 000 till år 2015 – så många romer och arbetslösa är det tänkt att arbetslägren ska innefatta, slutsiffran förväntar sig Viktor Orban ligga på omkring 800 000 människor. 800 000 romer och arbetslösa som arbetar för en ersättning som understiger minimilönen på motsvarande 2 600 kronor i månaden. Enligt Arbetaren ska arbetsmarknadslagstiftningen skrivas om för att göra detta möjligt.
Förslaget – ett av flera som bland annat yrkar på sänkt ålder för garanterad skolgång och drar åt snaran om fackens möjligheter att agera – kan förväntas gå igenom med få eller inga ändringar eftersom Fidesz har egen majoritet i det ungerska parlamentet.
Det har klart uttryckts att projektet är riktat mot den romska delen av befolkningen. Seglora Seglora smedja skriver att förslaget om arbetsläger ursprungligen ska ha kommit från det högerextrema och romafientliga Seglora partiet Jobbik.
Fidesz sitter i samma EU-grupp som Moderaterna.

Emma Lundström
emma@internationalen.se

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.