Nytt beslut om sjukförsäkringen

11 juli 2011

Inrikesnotiser, Notiser, Nyheter

Det har hunnit bli många turer kring det kritiserade sjukförsäkringssystemet. Oppositionen kräver ändringar medan Alliansen tycker att ändringsförslagen är för ogenomarbetade. Förslag har skickats på återremittering till socialförsäkringsutskottet och processen har varit minst sagt utdragen. Men den 1 juli röstades oppositionens förslag igenom i riksdagen, med en rösts övervikt.

På ett extrainkallat riksdagsmöte lyckades alltså de Rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna att få igenom ett beslut om två ändringar i sjukförsäkringsreglerna, trots att regeringen verkar ha gjort vad den kunnat för att förhala processen. Vinsten, om man nu kan kalla det så, var marginell. Omröstningen slutade med 140 röster för och 139 emot.
Men vad innebär då ändringarna rent konkret för de drabbade? Internationalen ringer upp Christer Hogstedt som förutom att vara professor emeritus vid Folkhälsoinstitutet är aktiv i Nätverket Gemensam Välfärd. Han ger en klar och tydlig bild av de två förbättringar som finns att vänta:
– För de sjukförsäkrade betyder förslaget att de nollklassade får en ersättning och slipper gå till socialbyrån. Det betyder också att de sjukskrivna prövas på ett vettigare sätt, inte mot de förutsättningar som eventuellt skulle kunna finnas, utan den sociala situation och den utbildning de har.
Nollklassade får alltså ersättning i nivå med den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen och de sjukskrivna prövas mot en ”normal arbetsmarknad”, det sistnämnda är något som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har uttryckt oro för eftersom han tror att det kan riskera framgången regeringen tycker sig ha haft med dem som kommer tillbaka till arbete efter sjukskrivning.

Viktigaste frågan olöst
Christer Hogstedt menar att det självfallet är positivt att några av de krav som Gemensam Välfärd ställt upp nu har blivit genomförda, samtidigt poängterar han att den viktigaste frågan återstår:
– Frågan om utförsäkringen och dessa stupstocksdatum har inte gått igenom. Den var uppe till diskussion, men i det fallet fick inte oppositionen stöd från Sverigedemokraterna. Den största frågan är alltså fortfarande olöst.
Eftersom regeringen tydligen inte behöver följa riksdagens beslut tror Christer Hogstedt att det först och främst kommer att bli en utredning om vad kostnaderna blir om förslaget träder i kraft; kommentarerna på resultatet av en sådan utredning kan antas komma i samband med höstbudgeten, enligt honom.

Emma Lundström
emma@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.