Cynisk imperialism stoppar flottiljen

11 juli 2011

Kommentar, Nyheter

Israels högerledare Netanyahu tackar Obama, EU och Greklands regeringschef Papandreou. Frihetsflottiljen till Gaza hålls fånge i grekisk hamn. Den israeliska sjöblockaden har utsträckts till Europa, verkställd genom bulvaner. Ryktena rullar i bloggvärlden om ekonomiska löften till grekiska krisfinanser i utbyte. Storpolitisk bestickning, rätt och slätt. Kanske får vi spelet bakom ridåerna på svart och vitt inom kort. Men redan firar antisemitiska röster julafton med skrål om den ”zionistiska världskonspirationen”. Så skulle det då vara bevisat. Israel och den ”judiska lobbyn” styr världspolitiken genom USA och dess marionetter. En älsklingsidé om den stora judiska komplotten hos reaktionära krafter sedan hedenhös.

Inte synonymer
På 1800-talet var det Napoleon som genom inkallandet av en judisk rådsförsamling och modernisering av Europas lagstiftning påstods verkställa komplotten. Därpå var det förstås Theodor Herzl och den första sionistkongressen 1897. 1917 utnämndes bolsjevikrevolutionen med ledare som Leo Trotskij till de judiska chefskonspiratörerna – tillsammans med Wall Street! Kombinationen var Hitlers favorittema, den ”judiska kommunismen” och ”plutokratin” på Wall Street hade sammansvurit sig mot de rena nationerna.
Och så har det hållit på.
Under Stalintidens utrensningar efter kriget kunde elden riktas mot ”sionisternas” och kosmopoliternas konspirationer, som en omskrivning av de drabbades judiskhet. Idag använder antisemiter regelmässigt ”judiskt” och ”zionism” som synonymer. ”ZOG” – the Zionist Occupation Government – är amerikanska antisemiters benämning på USA:s politiska system. På antisemitiska hemsidor som Jew Watch benämns Leo Trotskij ”den zionistiske ledaren av det zionistiska Sovjetunionen”.
Medan mången vänsteraktivist med den vaknande palestinasolidariteten under 1960- och 70-talet var noga med att göra skillnad mellan judiskt som etnisk tillhörighet och sionistiskt som politisk riktning, har reaktionära nationalistiska krafter i såväl väst som öst och arabvärlden jobbat hårt för att göra begreppen synonyma. Israeliska högerpolitiker med anspråk på att Israel skall anses representera hela världens judar. Reaktionära antisemiter som vill göra världens alla judar kollektivt ansvariga för den israeliska ockupationens övergrepp.

Imperialistisk världsordning
Försök att skylla blockaden av Gaza och sabotaget av frihetsflottiljen på en ”zionistisk världskonspiration” handlar i själva verket om att styra bort vreden och oppositionen mot den nuvarande världsordningen till dunkel mystik och lönnliga sällskap. För att inte tala om till nationalistiskt folkhat.
Men någon sådan gåtfullhet är fullständigt frånvarande i det pågående spelet. Om detaljerna är dolda ligger helheten i öppen dag. Det handlar om den imperialistiska världsordningens ömsesidiga beroende och solidaritet kring politiska, ekonomiska och militära intressen. Den israeliska regimen ingår som en länk i den ordning som inte får utmanas eller brytas – i synnerhet inte nu när hela arabvärlden kokar av revolution med oviss framtid.
Som Stefan Jonsson skrev i en rapport från Ship to Gaza 3 juli (Dagens Nyheter):
”Vad jag inte anade, är att det var så lätt att avslöja en hel världsordnings cyniska dubbelmoral, farliga rättslöshet och dekadenta värdenihilism (makt är rätt och allt är tillåtet)…”
Världsordningen heter imperialism.
Så här fungerar den.

Håkan Blomqvist

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.