”Jordbruket nyckeln till en planet i balans”

04 juli 2011

Inrikes, Miljö

I förra veckan träffades en stor del av världens jordbruksministrar i Paris, för att diskutera världens livsmedelssituation. Inför mötet skrevs ett debattinlägg i Göteborgs-Posten där det hävdas att småbönderna är nyckeln i den gröna revolution som kan rädda vår planet.

Författare till debattinlägget var bland andra Gunnel Axelsson Nycander, Svenska kyrkans handläggare för hållbar utveckling, samt Anders Wijkman, seniorrådgivare vid Stockholm Environment Institute. De menar att småbönderna är nyckeln till den gröna revolution som kan rädda vår planet.
”En av vår tids största utmaningar är att utveckla och anpassa jordbruket så att nio miljarder människor kan äta sej mätta år 2050 – utan att planetens livsuppehållande system utsätts för så stora påfrestningar att de riskerar att kollapsa. Trots detta fortsätter jordbruket att vara ”den osynliga elefanten i rummet” i många bistånds- och utvecklingssammanhang. Sida satsar till exempel på många lovvärda projekt inom demokrati, rättigheter, hälsa, marknadsutveckling, miljö och klimat, men bara två procent av årets svenska biståndsbudget går till jord- och skogsbruk”, skriver författarna i inlägget i Göteborgs-Posten. En reformering av handelsavtalen, inte minst inom EU som gynnar småproducenter i utvecklingsländer samt ett ökat stöd till bondeorganisationer i olika utvecklingsländer för att stärka deras politiska och ekonomiska inflytande borde införas, menar författarna.
Debattörerna menar att det som krävs förutom ökat stöd till jordbruksutveckling är en grön revolution som respekterar planetens begränsningar. Kraven på en sådan revolution inom jordbruket är enligt författarna: kraftigt ökad produktion på redan befintlig jordbruksmark, minskad övergödning från kväve och fosfor, minskat beroende av fossila bränslen, effektiviserad vattenanvändning, omställning av jordbruket till att bli till en sänka i stället för källa till koldioxid, samt kritisk granskning av våra matvanor – minst en fjärdedel av maten ruttnar bort eller slängs i dag – samt begränsa köttätandet.
Enligt källor på internet deltog flera dussin aktivister utanför jordbruksministrarnas möte i Paris. De tillhörde Peuples Solidaires och protesterade mot den finansiella spekulationen på livsmedelsmarknaden samt fördömde jordbruksnäringen för förgiftning av jorden med bekämpningsmedel.
Liza Ahnland
liza@intenrationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.