”Blockaden av Gaza är outsourcad”

15 juli 2011

Nyheter

Mynttorget utanför riksdagshuset i Stockholm fylls sakta med folk. Flaggor vajar i den lätta vinden. En skäggig man går runt med en bössa i handen att lägga pengar i, han ropar: Stöd Ship to Gaza!

Snart är det dags för den förste talaren ut: Mattias Gardell – en av dem som nyss befann sig i Aten redo att segla mot Gaza – innan det grekiska förbudet stoppade Frihetsflottan; för den här gången.
– Det känns konstigt att stå här framför er utan att ha varit i israeliskt fängelse, efter att bara ha varit i Aten, säger Mattias Gardell och berättar om de människorättskämpar från hela världen som fanns samlade i den grekiska huvudstaden.
Han berättar bland annat om nobelpristagaren Alice Walker, om hur den indianske hövdingen från Kanada, Bob Lovelace, underströk att man inte kan be förtryckarna om lov att kämpa för sin frihet, om den 86-åriga Hedy Epstein som själv överlevt förintelsen, och om 87-åriga judisk-israeliska Pnina Feiler som flyttade från Polen till Israel 1938 och som, enligt Mattias Gardell, idag säger att det efter förintelsen finns två slags judar; de som säger att det aldrig ska hända OSS igen, och de som säger att det aldrig ska hända NÅGON igen.
Det är hårda ord. Men nog är det trots dessa ord, som vittnar om sorg, besvikelse och ilska, svårt att föreställa sig de gamla damerna utgöra ett fysiskt hot mot Israel. Ändå genomförde Grekland och Israel nyligen militära övningar som verkar ha direkt samband med att Frihetsflottan befann sig i området. Samtidigt som Ship to Gazadeltagarna övade ickevåld, påpekar Mattias Gardell. Han säger att de blev anklagade för att tro sig vara i en James Bondfilm när de kritiserade den grekiska regeringens agerande; saboterandet av båtar, arresterandet av kaptener:
– Men det kändes snarare som Tintin när två agenter i identiska svarta kläder och solglasögon satt och metade på kajen alldeles intill oss, utan bete och hinkar.
Samtidigt menar Mattias Gardell att om inte Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hade varit så tydlig, om han inte hållit det där tacktalet till Grekland, EU, FN och USA, då hade vetskapen inte varit lika solklar:
– Det gjorde att det stod klart att blockaden mot Gaza nu är outsourcad.
Exemplen är flera, bland annat nämner Mattias Gardell den så kallade ”Flightillan”: alla de aktivister som nu i samband med Frihetsflottan bestämde sig för att försöka resa till Gaza, flygvägen.
– Med våld slog polisen till när de mellanlandade i olika länder och flera flygbolag stoppade dem från att resa. Israel har alltså outsourcat blockaden med ganska stor räckvidd, säger han och fortsätter:
– Den globala ordningen utgår från idén om att alla människor ska ha samma rättigheter men i praktiken cementeras ojämlik fördelning av rikedom och möjligheter. Frihetsflottan är inte över, så länge våra regeringar inte går till konkret handling så seglar vi igen, till försvar för mänskliga rättigheter!
En annan som väntat på att få lämna hamnen i Aten är Faraj Abu Iseifan, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse. Han tycker att det är skamligt att EU gav vika när pressen från Israel blev för stor:
– Om detta är vad vi européer menar med att kämpa för mänskliga rättigheter, då kommer historien att döma oss hårt. Är vi så svaga att vi tvingas till reträtt i kampen för mänskliga rättigheter? Vi måste kräva att den svenska regeringen fördömer blockaden. Vi måste kräva aktion!

Var är frihandelsförespråkarna?
Världsmakterna känner sig hotade av en liten flotta bestående av åtta små passagerarbåtar och två lastfartyg fulla med brev och fotbollar, det menar vänsterpartisten Kalle Larsson som är målerisk när han inleder sitt tal:
– Så seglade ett skepp över Medelhavet och alla den gamla världens makter verkar ha organiserat sig mot detta skepp.
Liksom han gjort över telefon från Aten tar han återigen upp vikten av att poängtera att detta är en omfattande solidaritetsrörelse. Trots att alla de namnteckningar som samlats inte verkar värda mer än namnteckningar i vatten, i de styrandes ögon.
– Var är alla frihandelsförespråkare idag?! Var är alla de som hävdade att det viktigaste med EU var den fria rörligheten?!, utropar Kalle Larsson som sen påminner om att ingen annan aktör har lyckats med det som Ship to Gaza har gjort. Att i så hög grad sätta omvärldens fokus på blockaden av Gaza och att, åtminstone i viss mån, få till lättnader i den.
– Det är väl ingen som tror att det är den israeliska regimen som plötsligt har insett att man gjort fel. Nej, det är vår förtjänst att mer material än det vi har i vår last har släppts in i Gaza. Men vår last är kvar och den ska levereras. Vi är många som tillsammans kommer att se till så att vi lyckas med det allra mest avgörande: Frihet åt Palestina! Blockaden måste hävas!

Omvärldens agerande
Riksdagsledamoten Marie Nordén (S) är stolt över att vara en del av en rörelse som hotar världens starka makter. Samtidigt är hon chockad över omvärldens agerande.
– Vi trodde att det skulle stanna vid byråkratiskt krångel. Vi trodde inte att alla skulle vara tysta. Att krafterna mot Ship to Gaza skulle vara så starka, säger hon och uttrycker en djup besvikelse över partikamrat Giorgios Papandreou ”som vänder Gaza ryggen och som bestämde sig för att Israels sak är vår sak”.
– Visst, vi hade ju farliga saker ombord. Den amerikanska båten hade många tusen brev från barn, den svenska båten hade fotbollar. Nej, jag ska inte raljera men jag känner en sådan ilska över att det är så tyst i riksdag och regering. Vi måste bryta den tystnaden.
Flaggor rullas ihop och det plockas med högtalarutrustningen. Kalle Larsson är nöjd med uppslutningen, att få 150 personer till Mynttorget en sommarkväll är inte det lättaste. Nu fortsätter arbetet.
– Vi diskuterar för fullt hur vi ska gå till väga nu och fartygen ligger fortfarande kvar i Grekland, säger han. Aktionen har avbrutits men organisationen jobbar vidare.

Text och foto:
Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.