Trots strejkförbud: egyptiska arbetare strejkar

20 juni 2011

Nyheter, Utrikes

”Det är nog … alla dessa år …. alla brott ni har begått …. nog med dig mördare! Du var för privatiseringar, underlättade och motiverade angrepp på arbetstagarnas rättigheter … Du försvarade Mubaraks regim med dess korruption, förtryck och tyranni…”

Detta ropade den upprörda legenden Kamal Abbas, ledare för Egyptens oberoende fackföreningsrörelse Center for Trade Union and Workers’ Services (CTUWS) vid ILO:s 99e konferens 9 juni.
I talarstolen stod då Ismail Fahmy, ordförande för Egyptian Trade Union Federation (ETUF), den lagliga organisation som in i det sista samarbetade med Mubaraks regim.
Trots den statliga organisationen ETUF:s bakgrund var det denna organisation som officiellt fick representera Egyptens arbetarrörelse vid ILO-konferensen. Kamal Abbas utbrott vid konferensen ledde till att flera representanter ställde frågan: Varför ska en regimtrogen organisation representera Egypten efter en folklig revolution?

Regeringen och strejkerna
Varje vecka bildas nya arbetarorganisationer som ansluter sig till den nya oberoende fackföreningsorganisationen (CTUWS). Strejker har blivit en del av vardagen i det revolutionära Egypten.
8 juni strejkade arbetare, bönder och statsanställda från olika sektorer. Bland annat samlades en grupp av dem framför regeringsbyggnaden för att framföra sina krav på bland annat högre löner och fast anställning. De omringade byggnaden och stängde av gatan.
Vid slutet av dagen kom beskedet från interimsregeringens premiärminister Essam Sharaf.
Han meddelade att nu har regeringen lagt förslag på en ny antistrejklag som kriminaliserar arbetsstrejker i Egypten. I loppet av några minuter efter detta uttalande attackerades de strejkande som samlats på Kairos gator, och polis grep tio demonstranter.
Lagen om strejkförbud gällde under Mubaraks regim fram till januarirevolten. 23 mars försökte regeringen återuppliva den gamla lagen om strejkförbud. Men detta mötte starka protester runt om i hela landet både från fackföreningar och politiska partier, och gick inte att genomföra. 8 juni sade premiärministern att de allt fler strejkerna hindrar produktionen i landet och måste därför stoppas genom gripanden och fängelsestraff. Regeringen hävdar dock att rätten till demonstrationer under ordnade former fortfarande gäller.
Av de tio arresterade 8 juni i Kairo var fem bönder, tre arbetare och två studenter, samtliga anklagade för att hindrat trafiken, skadat privategendom och attackerat soldater, enligt deras advokat Rajia Omran.
Trots strejkförbudet startade 1 000 av 8 000 anställda vid Egypts Aluminum i övre Egypten en sittstrejk utanför fabriken den 11 juni. Kraven är högre löner och bättre förmåner.

Sholeh Irani
sholeh@internationalen.se

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.