Östersjön är övergödd

13 juni 2011

Miljö, Nyheter

”Östersjön är ett hav i djup obalans. En stor del av problemen härrör från övergödning – för mycket näring rinner ut i vattnet från bland annat jordbruk och djurgårdar.”Det här menar forskare i EU-projektet BERAS Implementation som på en konferens i maj i Södertälje presenterade ett alternativ för hållbar utveckling i Östersjöområdet – det ekologiska kretsloppssamhället.

Projektet BERAS (Baltic Ecological Agriculture and Society) Implementation, är ett treårigt EU-projekt med partnerskap som omfattar 11 länder i Östersjöregionen där Södertörns högskola är så kallad Lead Partner. Projektet som startade i juni 2010 vill skapa möjligheter för en hållbar utveckling i Östersjöregionen genom att fokusera på att etablera ekologiska kretsloppssamhällen i länderna runt Östersjön.
De två strategier som man arbetar med i projektet är ”Östersjövänlig mat” och ”Ekologiska kretsloppssamhällen”. ”Östersjövänlig mat” bygger på att minska utsläppen från matindustrin genom att skapa kretslopp som täcker hela matkedjan – från jord till bord. Maten ska vara ekologisk och lokalt producerad med tanke på det som finns för årstiden.
“Det kan också handla om smakfulla menyer och mattips som är både hälsosamma och gynnar miljön”, säger Vesa-Matti Loiske, lektor vid Södertörns högskola i ett pressmeddelande. Det andra målet ”Ekologiska kretsloppssamhällen”, handlar om att uppnå en miljövänlig, ekologisk balans i det lokala samhället som helhet samt inom jordbruket i synnerhet .

Omställning av jordbruket
Huvuduppgiften för miljöprojektet är alltså att skapa ekologiska kretsloppssamhällen runt Östersjön och därigenom minska miljöbelastningen på havet. Den mat vi svenskar äter skapar 40 procent av den klimatbelastning vi förorsakar, och cirka hälften av de utsläpp av kväve och fosfor, som håller på att ta död på vårt hav, kommer från jordbruket i Sverige och andra Östersjöländer.
Enda sättet att minska övergödningen är därför att ställa om jordbruket och skapa ett ekologiskt kretsloppssamhälle, hävdar de projektansvariga. Artur Granstedt, docent och koordinator för BERAS-Implementation, vid Södertörns högskola menar att det är fullt möjligt att ställa om jordbruket från att vara en miljöbelastning till att bli en miljöresurs. BERAS-projektets forskning visar att en 70-procentig minskning av köttkonsumtionen och mat enbart från ekologiska kretsloppsgårdar skulle kunna förhindra jordbrukets övergödning av Östersjön, stoppa spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön samt väsentligt minska matens bidrag till klimatbelastningen.
Slutsatsen från konferensen där forskare, samhällsföreträdare, näringslivsfolk, jordbruks- och konsumentorganisationer, myndigheter, beslutsfattare och andra intresserade från samtliga länder runt Östersjön, Norge och Vitryssland samlats, var att detta dock är en krävande uppgift. Vad som krävs är först och främst den politiska viljan samt en växande skara medvetna konsumenter som kräver förändring av jordbrukets inriktning.
En förutsättning i verksamheten är att allt måste utgå från gårdens förmåga att producera förnyelsebart. Visionen för initiativtagarna till BERAS-Implementation är att bygga upp liknande kretsloppssamhällen i länderna kring Östersjön, vilka kan tjäna som inspiration och modell för andra jordbrukare, politiker och allmänhet.
Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.