Mötesplats Hammarkullen

06 juni 2011

Fokus, Nyheter, Reportage

Idén föddes för mer än ett år sedan i Göteborgsförorten Hammarkullen. På ett av nätverkets stormöten diskuterades vad som mest behövs i bostadsområdet. Ett ställe där man kan mötas över alla olika gränser, sade någon. Som vi själva driver, sade någon annan. Nu den gångna helgen – ett år senare – hölls öppet hus och café i den röda stugan på Hammarkulletorget som blivit resultatet av planerna. Framtiden för mötesplatsen är dock oviss, politikerna prisar initiativet i ord men vägrar ge nödvändigt ekonomiskt stöd. Nätverket har dock inga planer på att ge upp.

Första gången idén kom upp var i början av 2010 i en gruppdiskussion på ett av Hammarkullenätverkets möten. Nätverket, en bred och partipolitiskt oberoende samling människor som ville agera mot försämringar och för en levande förort, hade bildats hösten innan. Främst mot de stora budgetnedskärningar som hotade, och med tydlig inspiration från ungdomarnas framgångsrika kamp för fritidsgården Mixgården samma sommar. När så nätverket i juni förra året lyckats rädda även biblioteket så växte självförtroendet att gå vidare. En mötesplats blev ett av målen.
– Vid sidan av arbetet mot försämringar ville vi göra något positivt, det blev viktigt att också vara för någonting, säger Jakob Lithner, som var med i arbetsgruppen från början.
Tanken om en mötesplats föddes mycket ur behovet att ”etablera en plats” att gå vidare ifrån för att knyta ihop olika folkliga aktiviteter i området, minns han. Kanske rentav ett café, varför inte nära torget? Arbetsgruppens diskussioner sammanfattades skriftligt i en projektbeskrivning från nätverket:”Mötesplats Hammarkullen”. Så författades manus till den lite mer dramatiska föreställning som skulle spelas upp i området de närmaste månaderna.

Under dramats första akt hände mycket. Projektbeskrivningen fick positiv respons från områdeschefen liksom från stadsdelsnämndens socialdemokratiska ordförande, vilket bidrog till gruppens kraft att gå vidare. De började leta lokal – och hittade den stuga vid torget som tidigare inrymt öppna förskolan, och som därför redan var etablerad som en sorts mötesplats. De knöt också kontakt med en grupp arbetslösa kvinnor från olika länder som började en ”kaféskola” i socialtjänstens och SFI:s regi. Stadsdelsförvaltningen upplät huset tills vidare och nätverksgruppens fortsatta planering mynnade ut i en välbesökt öppet hus-dag i januari.
Kvinnogruppen serverade fika med bakverk från olika världsdelar; poca-kaka, bollkaka och klecha.
Vid olika stationer stod personer från nätverket och samlade in besökarnas önskemål om aktiviteter i huset, idéer om mat till caféet och förslag på namn på mötesplatsen. Magdalena Djurachkovitch, drivande kraft i mötesplatsgruppen, delade med sig av sina tankar om husets möjliga roll.

– Mötesplatsen är en del av nätverkets arbete för en förändring för hela Hammarkullen. Vi hoppas huset kan bli en plats för möten där människor kan se förbi fördomar och nå varandra över olika gränser. Det kan öka tryggheten i området där det nu finns problem med bland annat kriminalitet, sade hon. Och tydliggjorde sin rätt ambitiösa målsättning med en liknelse:
– Jag tror att litet kan ge stort genom att sätta igång en positiv spiral, en sorts butterfly-effekt.
”Butterfly-effekt”?
– Ja, fjärilars vingslag kan få luften att röra sig och den rörelsen sprider sig, sade Magdalena Djurachkovitch.
Utmaningen är både tuff och svår. Hammarkullen är ett utsatt förortsområde med fattigdom, trångboddhet och sociala problem där det bor människor från uppemot hundra olika länder. Alla mötesplatser som kan skapas blir därför mycket viktiga. Lina Renholm Nyby, fritidsledare på Mixgården som ligger en bit bort, tittade in en stund på det öppna huset i januari.
– Jag hoppas det här huset kan bli en sorts ”sambandscentral” för det som händer i området. Ungdomarna har sin fritidsgård, men någon naturlig mötesplats för alla människor som bor i Hammarkullen finns ännu inte, sade hon.

Mötesplatsgruppen betonar att verksamheten inte får styras eller skötas uppifrån, utan i stället måste växa fram ur besökarnas idéer. Och att skapa en mötesplats värd namnet kommer kräva hårt arbete, tror Magdalena Djurachkovitch
– Det måste verkligen bli ett ställe för alla, också för kvinnorna i området. Kvinnor är tyvärr lite undanträngda i Hammarkullen idag.
Förslagslistan med aktivitetsidéer blev fulltecknad: filmvisningar, tjejkvällar, cykelreparationer, utställningar, brädspel, babyrytmik, poesikvällar, berättarverkstad…

Om öppet hus-kvällen i januari var slutscenen i första akten så vidtog i den andra en rätt påtaglig ovisshet. Kvällen följdes inte omedelbart av att stugan kunde hållas öppen för verksamhet. För även om den politiska S+V+MP-majoriteten kvarstod efter kommunvalet förra året så hade mötesplatsgruppen efter nyår fått en ny uppsättning politiker i den nu sammanslagna stadsdelsnämnd-Angered som förhandlingspart. Och därifrån var signalerna inte alls lika positiva längre. Nätverkets önskemål om ekonomiskt stöd till en samordnartjänst, bidrag till hyran och ett klart löfte om att få vara kvar i huset mötte nu motstånd.
Men stämningen från öppet hus-kvällen och intresset från besökarna gav gruppen fortsatt mod. På ett stormöte sköt nya initiativ fart. Namnlistor med kravet på ekonomiskt stöd och löfte om fortsättning trycktes upp och samlade mycket snabbt hundratals underskrifter i området. Den formellt grundade föreningen ”Mötesplats Hammarkullen” lockade lika snabbt många nya medlemmar. I en utförlig skrivelse till stadsdelsnämndens politiker tog föreningen fasta på formuleringar i politikernas egna budgethandlingar om att ”verka för en meningsfull och positiv miljö för invånarna i stadsdelen” och ”skapandet av nya mötesplatser”. Nämndpolitikernas svar på skrivelsen blev muntlig uppskattning av initiativet och engagemanget, men inga pengar.

Föreningen fick dock förvaltningens löfte att få vara kvar i huset ”fram till sommaren”, och därmed började tredje akten i dramat: mötesplatsen började befolkas av aktivitet. Ett stort antal olika föreningar med skilda nationella rötter och varierande verksamhet tog successivt plats i huset under våren.
Frågan om mötesplatsens fortsättning efter sommaren pockade dock alltmer på ett avgörande. Nätverket och föreningen bjöd därför under andra halvan av maj in Hammarkulleborna till en kampanj- och kulturvecka med poesiafton, konstutställning och mycket annat. Veckan inleddes med en grill- och trivselkväll. Vissa medier visade intresse, och inslag från stugan sändes i både Radio Göteborg och TV4:s lokala nyheter, som också intervjuade den socialdemokratiske ordförande Håkan Linnarsson i stadsdelsnämnden om vad han kunde lova mötesplatsen. Hans besked kom i samma veva som han annonserade mångmiljon-nedskärninngar i Angereds skolbudget. I TV-intervjun valde han att ställa verksamheterna mot varandra:
– Vi kommer behöva säga upp lärare. Och att i det skedet säga att just den här föreningens initiativ är så viktigt att vi är beredda att lägga kanske en miljon på det är inte realistiskt, sade Håkan Linnarsson.

Att han med det svaret inte blev hjälte för dagen i den röda stugan vid Hammarkulletorget blev tydligt. Men nätverket och mötesplatsföreningen lät inte Linnarssons besked bli sista ordet. När den stora Hammarkullekarnevalen gick av stapeln förra helgen kulminerade samtidigt mötesplatsens kampanjvecka. Återigen öppet hus med caféservering, och bokstavligen fullt hus. På väggen satt då affischer med nätverkets offentliga uttalande ”Vi vill ha kvar vår mötesplats!” i förstoring:
– Vi ger oss inte. Det här huset är precis vad Hammarkulleborna behöver för att vi ska kunna mötas över olika gränser, säger Magdalena Djurachkovitch i uttalandet.
Föreningen Mötesplats och Hammarkullenätverket samlar sig nu för att diskutera nästa steg. Är det trots allt möjligt att utverka pengar till en betald projektsamordnare? Går det att starta ett café mer permanent i huset? Vad kan vi ha för verksamhet i sommar? Hur ska vi bredda samarbetet i området för att få med så många olika grupper som möjligt? Ännu finns inga färdiga svar. Men nu skrivs manus till den nya akt som ska läggas till i dramat om ”Mötesplats Hammarkullen” framöver.

Text och foto: Björn Rönnblad

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.