Jan-Olov Carlsson, Umeå: ”Vi behöver facklig kamp för makt och inflytande”

06 juni 2011

Nyheter, Politik

– Samarbetsavtalet innebär att IF Metall skriver under på en gemensam värdegrund med arbetsgivarna. Det ger en felaktig bild av fackets arbetsuppgifter. I stället behöver vi facklig kamp för makt och inflytande, säger Jan-Olov Carlsson, ordförande för IF Metallarna vid Volvo Lastvagnar.
Jan-Olov Carlsson var en av dem som avvisade det nya industriavtalet som IF Metalls avtalsråd sa ja till.

Sedan Pappers förbundsstyrelse enhälligt sagt nej till förslaget om nytt industriavtal, det vill säga ett nytt samarbets- och förhandlingsavtal för parterna i industrin, var det dags för IF Metalls avtalsråd att träffas för att säga sitt.
Resultatet blev ett ja. Men det fanns några som ställde sig avvisande. Jan-Olov Carlsson, sedan en månad tillbaka ny ordförande för det stora Volvo Lastvagnar i Umeå, var med på avtalsrådets möte.
– Samarbetsavtalet innebär att IF Metall skriver under på en gemensam värdegrund med arbetsgivarna. Det ger illusionen av att fack och arbetsgivare är likvärdiga och innebär att vi går i armkrok med arbetsgivarna. Det ger en felaktig bild av fackets uppgifter. Istället behöver vi facklig kamp för makt och inflytande, var ett av Jan-Olov Carlsson argument för att rösta nej, uppger www.lotidningen.se
Men han hade flera på lager.
Ett av dem var att industriavtalet har till syfte att vara överordnat alla andra avtal. Istället för löften till industriarbetsgivarna ska de ges till andra grupper och förbund inom LO.
En annan uppfattning har inte helt oväntat IF Metalls ordförande Stefan Löfven.
– För IF Metall är det självklart att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande, säger han till www.dagensarbete.se
Jan-Olov Carlsson uttryckte sitt tvivel inför hela industriavtalet sedan dess tillkomst 1997. Det är helt enkelt så krångligt att medlemmarna inte hänger med.
– Vi kan dansa foxtrot, men det nya förhandlingsavtalet föreskriver en komplicerad tango som vi inte fixar, säger Jan-Olov Carlsson, som också konstaterade att ”konflikträtten finns inte i verkligheten kvar” och när förhandlingsavtalet är så komplicerat är det svårt att ens tänka sig en konflikt.
I höst börjar avtalsrörelsen.
IF Metalls ordförande Stefan Löfven är optimistisk.
– Det nya industriavtalet är bra för Sverige och stärker både sysselsättning och lönebildning, det ger förutsättningar för att vi även framöver kan få reallöneökningar och förbättringar för löntagarna, anser Löfven.
Lika entusiastisk är inte Jan-Olov Carlsson.
– Vem går stärkt ur detta? Vi behöver inte ett lojalitetsavtal med arbetsgivarna. Vi behöver självständiga fack, som arbetar för att bygga en stark organisation, slår Jan-Olov Carlsson fast.
Om industriavtalet kommer att fylla det behovet är det rätt många fackligt aktiva som tvivlar på.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.