Delegater från Etiopien fick inte komma till urfolkskonferens

27 juni 2011

Inrikes, Nyheter

I helgen hölls en stor urfolkskonferens i Jokkmokk. Under namnet Indigenous Terra Madre samlades urfolksdelegater från hela världen för att diskutera mat, klimat och ett hållbart leverne i samklang med naturen. Men alla inbjudna kunde inte komma. Sveriges ambassad i Etiopien nekade åtta delegater utresetillstånd. Orsaken: de är för fattiga.

Som initiativtagare till konferensen stod Slow Food International och fokus låg mycket på frågan om den biologiska mångfalden kontra monokulturerna som den alltmer utbredda, storskaliga matproduktionen innebär. Men som sagt, de åtta delegaterna från Gujifolket i Etiopien fick aldrig delta, det var bara att återvända hem när den svenska ambassaden i Addis Abeba nekade dem utresetillstånd. Konferensens presstalesman Isak Utsi blev chockad av det mail han fick från ambassaden:
– Det stod bland annat att de ansågs vara för fattiga och bedömdes som för oetablerade i sitt land för att man skulle låta dem åka.
I brevet hänvisades till att avhoppanderisken var för hög. Det tycker Isak Utsi är ett väldigt dåligt argument eftersom Slow Food International stod för hela kostnaden för varje delegat, från det att de lämnade hemmet till återresan – allting var redan organiserat.
– Koordinatorn för den afrikanska delegationen tyckte att det var väldigt, väldigt konstigt eftersom de har varit ute på liknande resor tidigare och då har alla återvänt hem. Han menade att ambassaden inte hade något giltigt skäl till att inte låta de åtta delegaterna åka, säger Isak Utsi som tycker att mailet han fick var väldigt starkt. Under konferensen har han fått ännu mer klart för sig att artikel 36 i FN:s konvention för urfolksrättigheter är en artikel som många länder bryter mot utan att blinka:
– Det händer hela tiden. Det händer till och med under FN:s permanenta forum för urfolksfrågor att delegater nekas utresetillstånd.
Under konferensen har man tagit fram Jokkmokkmanifestet som antogs under sista dagen och meningen med det är att stärka urfolkens gemensamma organisering så att de i större mån kan ta hand om sina egna frågor i förhållande till både FN och regeringar. Isak Utsi berättar att man också skrivit ihop ett uttalande mot Sveriges agerande som anses bryta både mot urfolkskonventionen och mot FN:s deklaration om diskriminering. Alla delegater godtog uttalandet som finns att läsa på nätet.
Konferensen hade cirka 200 delegater från uppemot 50 olika urfolksgrupper hitresta från 30 länder. Utom de åtta som var alldeles för fattiga och positionslösa för att anses goda nog av svenska ambassaden.
Emma Lundström
emma@internatinalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.