Akut fackligt upprop från Portugal

20 juni 2011

Inrikes, Nyheter

Portugal har just gått till val, ett val som högern vann. Men oberoende av valutgången ska ett nedskärningsprogram genomföras. Så här skriver Jan-Erik Gustafsson från Folkrörelsen Nej till EU:
”För att Portugal ska beviljas ”nödlån” (som betalas av löntagare, småföretagare etc. i euroländerna, och vars laglighet EU hänvisar till en artikel om ”naturkatastrofer” i Lissabonfördraget) från Trojkan (IMF, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken), krävs drakoniska nedskärningsåtgärder i offentlig sektor, lönesänkningar och kraftigt försämrade villkor för löntagarna, till exempel höjd pensionsålder och sänkta pensioner. Allt för att rädda det privata bankkapitalet och den finansiella och ekonomiska eliten på löntagarnas bekostnad.”
Här följer ett fackligt upprop om den akuta situationen i Portugal, som kräver att Trojkans plan kastas i papperskorgen, och inbjuder till en europeisk löntagarkonferens i Lissabon 18-19 juni. Även om det är för kort tid för att kunna delta i konferensen välkomnar arrangörerna fackliga stöduttalanden.

Till löntagare och folk i Europas alla nationer
Europeiska akuta löntagarkonferensen

18-19 juni i Lissabon

Ingen kan acceptera att bli lurad. ”Trojkans” (IMF, EU-kommissionen, ECB) krav på Portugal som utlovar en två år lång recession och en samtidig ökning av arbetslösheten från 11 procent till 13,5 procent (en bland många andra förödande konsekvenser) är i själva verket en plan för att plundra och förstöra vårt land. Det ställer den portugisiska nationen och dess institutioner, republikens parlament, regeringen och dess ministerier och alla regionala politiska församlingar under kontroll av utländska internationella organisationer.
Kamrater, detta skall ni alla veta:

Det portugisiska folket kan inte och vill inte acceptera att deras institutioner förvandlas till förmedlare av beslut som har tagits av krafter som är främmande för Portugal, dess historia och kultur och dess existens som nation!

Ingen organisation, som hävdar att de talar på uppdrag av löntagarna, kan acceptera att förhandla om ”Trojkans” plan.

Vi kämpar för att uppnå enhet för att ta avstånd från ”Trojkans” plan och för att försäkra oss om att åtgärder som behövs för löntagarna och den portugisiska nationen vidtas, som till exempel:
• åternationalisering av banker under löntagarnas kontroll utan köp eller kompensation!
• nationalisering av ekonomins alla strategiska sektorer!
• återupprättandande av alla offentliga tjänster som sjukvård, utbildning, transporter…!
• avskaffande av alla anti-sociala lagar!
• återerövrande av parlamentets nationella suveränitet!

Låt dem inte säga att vi inte kan rädda oss själva, att vi är isolerade i vårt land!
Vi vet detta mycket bättre än många andra. Det är därför vi skickar ut denna uppmaning till alla löntagare i Europa.
Om Portugals folk på nytt reser sig kommer Europas folk att vandra vid deras sida för att störta finanskapitalets och deras representanters diktatur – IMF och Europeiska unionen – för att öppna vägen för en fri union i Europa av suveräna nationer, befriade från exploatering och förtryck.
Kamrater över hela Europa.
Vi föreslår i detta nödläge att vi tillsammans organiserar en Europeisk löntagarkonferens i Lissabon 18-19 juni så vi kan diskutera gemensamma aktioner som vi måste göra.

Arrangör: Kommissionen för stopp för uppsägningar (Commission a ban on lay-offs (CPD))
http://proibicaodosdespedimentos.blogspot.com i samarbete med Kommittén för en Europeisk löntagarallians (International Liaison Committee of Workers and People, ILC)
Var: Greater Lisbon Teachers Union, 3 Fialho de Alemeida (Metro: Sao Sebastiao),
Lör 18 juni 14.00 -20.00 + Sön 19 juni 9.00 -13.00. Kontakt Joaquim Pagarete, FENPROF; japagarete@fc.ul.pt

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.