”Regimen existerar fortfarande, den har fortfarande makten”

Förra onsdagen, två dagar innan den andra Vredens dag i Egypten, sitter kvinnorättsaktivisten och författaren Azza Kamel och vänsteraktivisten Alaa Shukrallah i ABF-huset i Stockholm. De tycker att det är lite svårt att vara så långt från Kairo eftersom läget är ganska oroligt men samtidigt tycker de att det är otroligt viktigt att sprida information till omvärlden och tala om vad som händer med revolutionen i Eygpten.

Azza Kamel och Alaa Shukrullah gav en bild av det politiska läget i dagens Egypten.

Det är ABF Stockholm, VIF (Vänsterns Internationella Forum) och svenska Pen som samarrangerar, men Per Björklund – kvällens moderator och författare till boken Arvet efter Mubarak: Egyptens kamp för frihet – poängterar att det är kvinnorättsaktivisten Sholeh Irani som varit drivande och sett till så att seminariet blivit verklighet.
Azza Kamel och Alaa Shukrallah berättar om revolutionens olika stadier hittills, om tiden före, under och efter massdemonstrationerna på Tahrirtorget, om de pågående rättegångarna mot demonstranter, om maktmissbruk och korruption som inte försvunnit bara för att Hosni Mubarak inte längre är president.
– Regimen existerar fortfarande, den har fortfarande makten, säger Alaa Shukrallah som är en av dem som varit med och startat den nya vänsterkoalitionen, Folkliga Socialistiska Alliansen.
De talar om alla nya partier som har bildats, om kraven på demokrati, frihet, rättvis fördelning och värdighet, krav som folket måste fortsätta ställa eftersom det militära rådet hela tiden kränker revolutionens ryggrad genom övervåld.
Alaa Shukrallah talar om det växande gapet mellan samhällsklasserna som den främsta orsaken till att revolutionen bröt ut just nu. Han kommer själv från en fattig familj men kunde göra en klassresa och utbilda sig till doktor, detta är inte möjligt längre menar han:
– De som föds i slummen idag stannar också där, den som föds in i en låg klass förblir i den. Vi kallar det för samhällsfällan (the social trap) och det är den som tvingat så många ungdomar att försöka ta sig i de så kallade dödsbåtarna till Europa. Detta är orsaken till revolutionen.
För folket i Egypten handlar det just nu om att upptäcka den gamla regimens spindelnät i alla dess beståndsdelar och göra sig av med den för att skapa ett verkligt demokratiskt system, menar både Alaa Shukrallah och Azza Kamel.

Kvinnokampen
Azza Kamel sätter fokus på kvinnokampen, vikten av att den nya konstitutionen måste innehålla en paragraf som garanterar jämställdhet och lika rättigheter för kvinnor och män.
Seminariet drar över tiden men ingen går, de båda aktivisterna har så mycket att berätta och de gör de med total närvaro och ett brinnande engagemang som måste inspirera även den mest tungrodde i rummet. Publiken ställer intressanta frågor som leder till ännu mer givande svar från Azza Kamel och Alaa Shukrallah, och när det hela till slut avrundas är det många som går fram och skriver på den lista för fortsatt engagemang som Per Björklund lägger fram. Han berättar också att seminariet är tänkt att fungera som ett avstamp för ett fortsatt fokus på Egypten, bland annat genom en studiecirkel i höst, ledd av honom själv.
Nästa morgon får Azza Kamel reda på att hennes 21-åriga dotter Aida El Kashef är gripen av militären i Kairo och inte förrän på kvällen kan hon andas ut, dottern är åter på fri fot. Revolutionen i Egypten pågår, kontrarevolutionen likaså. Alaa Shukrallah igen:
– Det känns som om ni vill att vi ska fortsätta att demonstrera i all oändlighet, men det vi måste göra nu är att organisera, organisera, organisera,

Text och foto: Emma Lundström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.