Småbönderna kräver rätt till mat och utsäde

17 maj 2011

Ekonomi, Miljö, Nyheter

”Ett frö är det embryo som hela livsmedelskedjan föds ur. Under tusentals år har bönder och ursprungsfolk odlat och utvecklat en mångfald av frön och växter som har närt hela mänskligheten.”
Detta säger organisationen FIAN (Food First Information and Action Network), som reagerar mot att multinationella jordbruksföretag idag har patent på frösorter. Organisationen menar att detta utgör ett enormt hot mot såväl småbönders försörjning som bevarandet av traditionella växtarter världen över.

Söndag 17 april, på småböndernas kampdag, krävde hundratusentals småbönder runt om i världen att världens regeringar respekterar rätten till mat och utsäde. Människorättsorganisationen FIAN som står bakom böndernas upprop, hävdar att EU:s regler när det gäller handel med utsäde, hotar rätten till mat och biologisk mångfald.
”År 2007 antog den Europeiska kommissionen en handlingsplan för att förenkla lagstiftningen kring handel med utsäde. Resultatet riskerar att bli en katastrof för den biologiska mångfalden, eftersom handlingsplanen inte tar hänsyn till de olika typerna av handel med utsäde som finns. Certifieringen av utsäde är helt anpassad för industriellt framtaget utsäde och riskerar kraftigt att begränsa böndernas tillgång till traditionella utsädessorter som utvecklats under tusentals år”, skriver organisationen i ett pressmeddelande. EU uppmanas nu av FIAN att fullfölja sina skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter – särskilt rätten till mat – genom att stärka och möjliggöra människors tillgång till produktiva resurser såsom mark, vatten och utsäde.
Den internationella bonderörelsen La Via Campesina förklarar i sin Balideklaration om utsäde i mars 2011 att: ”Vi kan inte bevara den biologiska mångfalden och föda världen när vi förlorar vår rätt att spara, så, byta, sälja och skydda vårt utsäde genom lagar som gör fröer till kommersiella handelsvaror.

Tvingas skuldsätta sig
Fram till slutet av 1900-talet hade över två tredjedelar av världens bönder tillgång till en variation av gratis utsäde och växter, något som utgjorde själva grunden för deras försörjning. Under de senaste årtiondena har dock flertalet länder anslutit sig till handelsvillkor som negligerar bönders och ursprungsfolks rätt till en mångfald av fröer och växter.
Marknadsandelen uppgår till över 60 procent av den globala handeln för det dussintal multinationella företag som idag dominerar utsädesmarknaden. FIAN menar att patent på växter och frösorter är förödande för småbönderna eftersom det gör dem beroende av kommersialiserat utsäde, vilket genom ständigt ökande priser ofta leder till att de tvingas skuldsätta sig. ”Världens livsmedelsförsörjning och bevarandet av den biologiska mångfalden får inte styras av privata marknadsintressen”, skriver organisationen.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.