Grekland, Portugal, Spanien och Irland i kris – Är det en lösning att lämna euron?

23 maj 2011

Kommentar

Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt skriver i en debattartikel i GP att de skuldtyngda länderna i EU bör tillåtas skriva av sina skulder och lämna euron.

– Vi tror att det är oklokt att vänta till dess krisen blir än mer akut och vi riskerar politiska och ekonomiska sammanbrott. Skuldavskrivningar och att krisländerna ges en möjlighet att lämna euron skulle ge dem en möjlighet att återhämta sig ekonomiskt, skriver de båda i sitt inlägg.
Deras utgångspunkt är att de arbetande i samhället inte ska betala den kris som orsakats av bankers och andra finansinstituts spekulation och ohejdade profitjakt. Det är också min utgångspunkt.

Frågan som därför måste besvaras är följande: blir skuldsaneringen mindre smärtsam för den arbetande befolkningen om landet ifråga hoppar av euron?
Till att börja med kan vi se vad som sker i länder inom EU som inte har euron som valuta. Storbritannien använder inte euron. Ingen kan dock påstå att de arbetande i landet klarat sig bättre undan krisens följder än i euroländerna. Tvärtom. David Camerons regering för kanske den mest brutala ”saneringspolitiken” inom hela EU.
Om befolkningen drabbas hårt eller inte av krispolitiken har inte mycket att göra med vilken valuta landet ifråga använder, men desto mer hur hårt de härskande kan gå fram utan att stöta på alltför stort motstånd från politikens offer.
Andersson och Sjöstedt förklarar inte varför det skulle vara lättare för exempelvis Grekland att sanera statsskulden om man hoppade av euron. De bara säger att det är så.

Men är det verkligen så? Jag vill påstå att motsatsen är mer sann. Vad skulle hända om Grekland hoppade av euron och återinförde drachmen? Syftet med ett avhopp vore naturligtvis att devalvera sig ur krisen genom att öka de egna produkternas konkurrenskraft på världsmarknaden. En sådan politik har dock ingen chans att lyckas om alla grannar för samma politik.
Chansen att ”rikare” länder skulle sitta still i båten och låta exempelvis Grekland, Portugal, Spanien och Irland devalvera sig ur krisen på bekostnad av Tysklands, Frankrikes och andra länders marknadsandelar är illusorisk. Varifrån skulle den ”solidariteten” helt plötsligt komma? Redan nu klarar ju de 27 inte av att samarbeta i de mest elementära frågor. Ja, det är inte riktigt sant. De är ju helt eniga i att det är de arbetande som ska betala den kris som nyliberalismen skapat.
Idén att hoppa av euron förbiser dessutom en liten ”detalj”. Devalveringar leder till att statsskulden som är noterad i utländska valutor, som euro och dollar, automatiskt ökar i samma omfattning som valutan skrivs ned.

Ändå vore det kanske inte den allvarligaste effekten. För om drachmen återinfördes i Grekland och devalverades i syfte att stimulera exporten skulle den internationella finansmarknaden kasta sig över Greklands valuta i en spekulationsvåg utan like och driva upp den ränta Grekland skulle få betala för nya lån på den internationella finansmarknaden till astronomiska höjder.
För att undvika det måste i så fall regeringen i Aten förstatliga alla banker i landet, stoppa all kapitalflykt och göra drachmen imun mot spekulationen genom att göra den icke konvertibel. Finns det någon utsikt för att den nuvarande ”socialistiska” regeringen skulle slå in på den linjen? Svaret är givet – absolut ingen.
I dag försöker i stället den grekiska regeringen tvinga befolkningen att betala krisen. Det kommer den att göra även i morgon oavsett om landet använder euron eller en ny drachm. Det är visserligen sant som Andersson/Sjöstedt skriver att en och samma valuta i länder med olika tillväxttakt och produktivitet skapar ekonomiska problem för de svagaste ekonomierna i unionen. Men att hoppa av från euron och devalvera sig ur krisen med nationella valutor är ingen progressiv lösning för de arbetande som drabbas hårdast av den djupa finanskrisen. De kommer i värsta fall att få betala dubbelt upp för ”saneringen” av statsfinanserna.

About Benny Åsman

Gammal utopist som tror en bättre värld är möjlig.

View all posts by Benny Åsman

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.