Frysta lägstalöner i tio år?

15 maj 2011

Kommentar, Nyheter

Uppmarschen inför höstens avtalsrörelse har börjat. Arbetsgivarna är som vanligt på offensiven. Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, med en halv miljon anställda i medlemsföretagen, går ut mycket hårt inför höstens avtalsrörelse. Frysta redan mycket låga ingångslöner i 10 år. Inga avtal som garanterar löneökningar åt alla.

I en intervju i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga 7 maj tar Almegas vd Jonas Milton till orda. Och det är inte nådigt vad han tar i.
– Att alla ska ha rätt till löneökningar oavsett prestation är en av de största styggelser som finns, anser Milton.
Mer kommer.
– Många av lägstalönerna på LO-sidan är alldeles för höga och lönerna för många akademiker är alldeles för låga. Vi vill dra ut spännvidden. Jag tycker att lägstalönerna bör frysas de närmaste tio åren. I gengäld kan vi betala mer där uppe, anser Milton.
Nu är Almega och Milton inte de enda som attackerar ingångslönerna. Redan i februari annonserade Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren att arbetsgivarna tänker ta strid om ingångslönerna.
Medhåll för sina åsikter har de fått från högsta politiskt håll. När finansminister Anders Borg för ett tag sedan talade på ett möte arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting var han också ute i samma ärenden och ansåg att de kommunala ingångslönerna på 16 070 kronor var höga.

LO å sin sida bestrider argumentet om att det finns ett samband mellan ”höga” ingångslöner och hög ungdomsarbetslöshet. I en studie från LO som bygger på en jämförelse med övriga Norden, som har förhållandevis höga ingångslöner, framgår att de länderna också har lägre arbetslöshet än länder med låga ingångslöner. Därmed rasar också arbetsgivarnas och högerpolitikernas argument som ett korthus.
– Almegas vd Jonas Milton har föreslagit att ingångslönerna ska frysas i några år. Vi har räknat ut att om en diskares lön fryses under tio år skulle lönen motsvara en lön på 11 000 idag. Något sådant kan inte fackföreningsrörelsen acceptera, säger LO:s avtalssekretare till www.sekotidningen.se
LO:s uppfattning är att ingångslönerna ska följa den allmänna löneutvecklingen.
Almegas Jonas Milton har mer på hjärtat och attackerar de fackliga företrädarna från framför allt industrifacken som redan har markerat att utrymmet för löneökningar nu är mycket större än under krisåren. Ett påstående där facken med tyngd kan luta sig mot exportföretagens bokslut för 2010 som visar på höga vinster, för att inte tala om de ständigt återkommande bonusexcesserna bland topparna inom näringslivet.
Jonas Milton räcker ut ett varningens finger och liknar de fackliga kraven vid ”en facklig mässa”.
– Det är som en liturgi ”nu ska vi kräva mer”. Och så åberopar man vd-löner och ett antal exportföretag som går bra. Men en massa företag går inte alls bra och med höga generella lönekrav riskerar vi att jobb hamnar utomlands, säger Milton som i intervjun i Svenska Dagbladet beskriver sig som en person som är ”rätt gladlynt, prestigelös och nyfiken”.

Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.