”Kryphål täpps igen, industrins konkurrenskraft går före allt”

13 maj 2011

Kommentar, Nyheter

– Förskräckligt. Bedrövligt.
Det säger Tomas Johansson, gruppordförande på Volvo Lastvagnar i Göteborg, när han kommenterar det nya förslaget till industriavtal.
Industriavtalet kom till 1997. En överenskommelse mellan industrins arbetsgivare med Teknikföretagen i spetsen och sex fackliga organisationer, IF Metall, Pappers, GS, Livs, Unionen och Sveriges ingenjörer.
Industriavtalet har med eftertryck fastslagit att industrin ska vara löneledande, och att de andra LO-förbunden i sina lönekrav inte ska hoppa över den löneribba som industrins avtal har satt.
Den 29 april 2010 sa Teknikföretagen upp avtalet, en uppsägning som trädde i kraft 31 oktober samma år.
Motiveringen från Teknikföretagen är att enligt dem hade flera parter på arbetsmarknaden inte respekterat industrin som normbildare i avtalsrörelsen. Med det menas att vissa fackliga organisationer som inte omfattas av industriavtalets roll som lönepolis antingen slutit avtal före industriavtalet eller fått några kronor mer än vad industriavtalet bestämt.
Efter detta har Teknikföretagen kommit med ett nytt förslag till industriavtal. Vad de fackliga organisationerna har att säga om detta och vad som hänt i eventuella överläggningar med arbetsgivarparterna är inte känt, eftersom det mer eller mindre rått total mörkläggning.

Men som en blixt från klar himmel presenteras ett nytt förslag till industriavtal. Utan att någon facklig medlem förutom den innersta och översta cirkeln i bland annat IF Metall har någon insyn eller möjlighet att säga sitt.
– Om det nya avtalet kan man kort säga att man blir bedrövad. Så vitt jag förstår blir det ännu svårare för oss att strejka för våra intressen. Kryphål täpps igen, industrins konkurrenskraft går före allt, säger Tomas Johansson, facklig veteran, och gruppordförande på Volvo Lastvagnars Tuvefabrik i Göteborg.

I praktiken innebär det nya industriavtalet att industrins medlares roll, det som kallas opartiska ordföranden, att förhindra den naturliga konflikten mellan arbete och kapital, stärks ytterligare.
Dessutom understryks med eftertryck industrins löneledande roll som ska se till att inga andra och mycket mer utsatta och lågavlönade LO-förbund får ett öre mer än industriarbetarna.
– Det är återigen det gamla äckliga resonemanget om att industrin ska vara löneledande. Jag är gammal nog att minnas att redan i mitten av åttiotalet fick arbetsgivarna bränsle för detta resonemang då dåvarande metallordföranden Leif Blomberg kom med sitt gökungeinlägg, det vill säga att varje industriarbetare bär 100 offentligtanställda på sina ryggar, säger Tomas Johansson.
Resonemanget om att industrifacken ska vara broms istället för plog åt andra förbund inom LO ställer också IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikälä upp på.
Till Dagens Nyheter säger han dagen efter att avtalet presenterats att ”i längden går det inte att andra grupper får mer än industrin. Och alla som har en lägre lön är inte felavlönade”.
– Resultatet av den inställningen blir att vi inom LO-förbunden äter varandra. Solidariteten mellan förbunden försvinner, allt blir bara marknadstänk. För att tala svenska, det är ren skit. Det kommer att bli än mer motsättningar istället för solidaritet mellan förbunden. Vem som vinner på det är inte svårt att räkna ut.
– En annan sak som ska noteras är att industriavtalet, liksom det så omdiskuterade krisavtalet, är en produkt av några få i den högsta förbundsledningen. IF Metall är idag totalt toppstyrt. Medlemmarna har inget att säga till om. Och hur i helskotta IF Metall ska få ut mer pengar i höstens avtalsrörelse med detta avtal i ryggen är för mig en gåta, säger Tomas Johansson.

Det avtal som nu har förhandlats fram ska godkännas av de sex facken och dubbelt så många arbetsgivare innan det kan börja gälla den första juli.
Noteras kan att LO:s styrelse tydligen inte haft tid att vänta på LO-fackens svar, utan signalerade samma dag som industriavtalet presenterades för grönt ljus.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.