Röster om Libyen och interventionen

11 april 2011

Nyheter, Utrikes

Diskussionen fortsätter över hela världen, inom och utom vänstern, om interventionen i Libyen, skäl för och emot, samt vilka följderna kan bli. Här följer några citat ur uttalanden och artiklar.

Tariq Ali:
”Det är absurt att tro att skälen för att bomba Tripoli eller för det lättvindiga skjutandet utanför Benghazi är att skydda civila. Detta speciella argument r avsett att vinna stöd från medborgare i Europa och USA och delar av arabvärlden… Cynismen är häpnadsväckande. Vi förväntas tro att ledare med blodiga händer från Iraq, Afghanistan och Pakistan försvarar folket i Libyen. De försumpna brittiska och franska media är i stånd att svälja allt, men det faktum att anständiga liberaler faller för detta struntprat är deprimerande. …
Allt detta kan vid något tillfälle sätta igång en tredje fas: en växande nationalistisk vrede som spiller över i Saudiarabien, och där ska man inte tvivla på att Washington kommer att göra allt för att bibehålla den saudiska kungafamiljen vid makten. Förlorar de Saudiarabien förlorar de Gulfstaterna. Anfallet mot Libyen, som fick stor hjälp genom Khadaffis enfald på alla fronter, avsåg att ta tillbaka initiativet från gatorna genom att framträda som försvarare av medborgerliga rättigheter. Folket i Bahrain, Egypten, Tunisien, Saudiarabien och Jemen kommer inte att bli övertygade, och även i Europa och USA är fler människor mot detta krigsäventyr än som stöder det. Kampen är absolut inte över.”
(The Guardian 29 mars)

Gilbert Achcar:
” …regeringarna i väst, som för övrigt resten av världen, blev övertygade om att en enorm massaker var omedelbart förestående i och med Khadaffis kontrarevolutionära offensiv och hans truppers ankomst till Benghazis portar (mer än 600 000 invånare). …
Och vad gör vi av detta? En massrörelse som står inför ett verkligt hot om en massaker i stor skala, som begär en flygförbudszon för att få hjälp att stå emot regimens kriminella offensiv. I motsats till de Milosevic-fientliga styrkorna i Kosovo kräver inte de libyska rebellerna att landet ska ockuperas av främmande trupper. …
Kan en person som anser sig stå till vänster vägra att lyssna till en begäran om beskydd från en folklig rörelse, även om den vänder sig till imperialismens banditer, när beskyddet inte är sådant att det tillåter kontroll över landet? Naturligtvis inte, enligt min uppfattning om vänster. …
Under sådana omständigheter, och i frånvaro av all annan tänkbar lösning, skulle vänsterns motstånd mot en flygförbudszon, det vill säga att man motsätter sig begäran från de upproriska, vara både ett moraliskt och politiskt misstag. …
Vänstern kan givetvis inte utfärda några absoluta ”principer” så som ”Vi är mot västmakternas militära intervention under alla omständigheter”. Det är inte ett politiskt ställningstagande utan ett religiöst tabu. Man kan utan minsta risk slå vad om att den pågående imperialistiska interventionen kommer att visa sig mycket pinsam för de imperialistiska regimerna på sikt.”
(Solidarité sans frontières, 24 mars)

Via Campesina:
”Idag är Frankrike, USA., Kanada och Storbritannien indragna i en invasion i Libyen. Efter att under veckor ha sett det libyska folket massakrerats och noga undvikit att organisera internationella politiska påtryckningar för att komma ut ur den låsta positionen, spelar de nu roller av räddare”, skriver Via Campesina, och kräver omedelbart stopp för västs militära intervention.

Översättning från franska och engelska Gunvor Karlström

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.