Regeringens förslag i sjukförsäkringen

18 april 2011

Nyheter

”Ambitiösa välfärdssystem blir aldrig färdiga, utan måste ständigt förbättras.” Det skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i en debattartikel i DN angående regeringens påstådda försök att förbättra sjukförsäkringen. Wiwi-Anne Johansson, talesperson i socialförsäkringsfrågor (V), kommenterar i Internationalen.

Enligt en debattartikel i DN är socialförsäkringsminister Ulf Kristersson nu klar med översynen av sjukförsäkringen. Tillsammans med ett antal alliansledamöter skriver han i tidningen: ”Ambitiösa välfärdssystem blir aldrig färdiga, utan måste ständigt förbättras.” Enligt debattartikeln vill alliansen ge ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Därför vill man införa en regel som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.
Internationalen fick en intervju med Wiwi-Anne Johansson (V), angående regeringens senaste utspel.

Hur kan man tolka alliansens besked om att man vill förbättra sjukförsäkringen?
– Jag vet inte om man kan tolka det som att man vill förbättra sjukförsäkringen. Det är definitivt inte den förbättring vi hade hoppats på. Det största problemet handlar om tidsgränser, vilka finns kvar. Fokus borde vara på att ta bort dessa och sätta in rehabiliteringsinsatser. Vi menar också att läkare borde avgöra hur arbetsför en person är. Detta är inte försäkringskassans uppgift att bedöma.

Har regeringen tagit intryck av kristenhetens påskupprop till stöd för de sjuka?
– De har tagit intryck av läkarnas upprop samt även av det kyrkliga påskuppropet. Folk blir inte friska för att regeringen vill det, något som de styrande kanske insett nu.

Hur kommer de begränsade förbättringar som föreslås att påverka dem som redan utförsäkrats?
– Det förändrar ingenting för dem som redan hamnat utanför systemet. De får leva under fortsatta svåra förhållanden. 50 procent av dem som utförsäkrats kommer dock tillbaka till sjukförsäkringssystemet. Resten är i olika åtgärdsprogram eller har helt hamnat utanför systemet och får klara sig på socialbidrag eller liknande.

Enligt alliansens debattartikel i DN menar man att det var fler personer som kom i kläm under den socialdemokratiska regeringen, vad säger du om det?
– Det fanns säkert människor som kom i kläm då. Men ättestupan som skapats för dem som är långtidssjuka fanns inte förr. Problemet är att det inte har blivit några förbättringar utan i stället försämringar.

Innebär regeringens förslag någon verklig förändring för det stora flertalet sjuka?
– Nej, definitivt inte. Såvida ett fall inte bedöms som oskäligt. Möjligen att det blir bättre för en och annan, men inte för det stora flertalet. De borgerliga är bra på retorik, men orden har inget verkligt innehåll, mycket snack och lite verkstad, helt enkelt.
Annandag påsk, 25 april, planerar Påskuppropet mot utförsäkringar manifestationer mot utförsäkringarna på ett 40-tal platser i landet. Hemsida: www.facebook.com/paskupprop

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.