Östersjöfisk med dioxin – tillåtet att sälja här

25 april 2011

Nyheter

”Den svenska regeringen beslutade idag, för att rädda jobb och mattraditioner, att tacka ja till EU-kommissionens erbjudande att tillåta försäljning av Östersjöfisk med för höga halter av giftet dioxin.”

Nyheten som publicerades 8 april går att läsa på nyhetssajten europaportalen.se och har fått stor uppmärksamhet i media.
Internationalen intervjuade Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson som reagerar starkt på beskedet.
Fet fisk från Östersjön klarar inte EU:s krav på låga halter av giftet dioxin. Sverige och Finland är som enda EU-länder undantagna från förbudet att sälja denna slags fisk till konsumenter.
Med regeringens nya beslut förlängs nu undantaget som annars skulle ha löpt ut vid årsskiftet, och det blir fortsatt tillåtet att sälja Östersjöfisk med höga dioxinhalter. De allra flesta kan äta fet fisk från Östersjön en gång i veckan utan att riskera negativa hälsoeffekter, menar regeringens bedömare.
Men enligt Livsmedelsverkets undersökningar visar det sig att det i dagsläget är ett antal tusen personer som får i sig skadliga mängder av dioxin genom Östersjöfisk. Livsmedelsverkets bedömning är därför att det är bäst för folkhälsan om EU:s gränsvärden för dioxin i fisk gäller även för Sverige.
Som försiktighetsåtgärd ger regeringen nu Livsmedelsverket i uppdrag att informera allmänheten om riskerna med att äta fet fisk från Östersjön. Barn, kvinnor i barnafödande ålder och de som äter fisken ofta, är några av riskgrupperna. Det nuvarande EU-undantaget rör försäljning av sill/strömming, lax, öring, röding, rom från siklöja och nejonöga. Försäljning av fisken får endast ske under förutsättningen att konsumenterna informeras om hälsoriskerna.
Här kommenterar Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen regeringens beslut.

Hur reagerar Naturskyddsföreningen på regeringens beslut att tillåta försäljning av Östersjöfisk med för höga halter av dioxin?
– Vi tycker att det är ett dåligt beslut, oförenligt med regeringens satsning på en giftfri vardag. Dioxinerna är mycket giftiga, och ett infört gränsvärde hade inte haft nämnvärda negativa effekter om det utformats rätt.

Hur är läget i Östersjön idag, varför har inte miljögifterna minskat?
– Dioxiner bildas vid olika förbränningsprocesser som ännu inte är tillräckligt reglerade, och dioxin som spridits ut finns kvar lång tid i miljön.

Vad behöver göras för att få ett renare hav?
– Om vi inte bara ser till dioxiner, utan miljögifter överlag, så krävs en helt ny kemikaliepolitik och kemikaliereglering, som effektivt hindrar introduktion och spridning av farliga ämnen, som är långlivade och som kan lagras i organismer. Sedan krävs även åtgärder inom lantbruket, inte minst en återställd skatt på handelsgödsel.

Är det inte viktigt att behålla de svenska mattraditionerna med lax, strömming och surströmming?
– Jo, men de skulle inte hindras av ett gränsvärde eftersom merparten av strömmingen ligger på rätt sida om gränsen. Ett infört gränsvärde skulle bara filtrera bort den alltför giftiga strömmingen. Då skulle även surströmmingsälskarna få fisk med låga halter av gift. Så blir det inte nu. Den svenska traditionen tillåts förgiftas.

Vad händer härnäst, kommer Naturskyddsföreningen att agera för ett förbud mot försäljning av Östersjöfisk?
– Ja. Sverige kan på egen hand införa ett gränsvärde. Vi kommer även påtala för konsumenter att fisken tillåts vara alltför giftig.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.