Mäktigt stöd för Påskuppropet

11 april 2011

Inrikes, Nyheter

Regeringens nya sjukförsäkringsregler har slagit till med full kraft. Redan före valet förra året var protesterna många och hårda. Valresultatet påverkades däremot inte. Just nu pågår ett antal aktioner, upprop och protester på nytt. Diakonerna, Svenska kyrkans socialarbetare, protesterar, kyrkorna protesterar, läkare protesterar mot de följder sjukförsäkringsreglerna har lett till. Reglerna började gälla 1 juli 2008. Men långt tidigare förekom varningar för följderna.

Påskuppropet har samlat exempel på varningar från remissinstanser och andra, en lång lista med bland annat borgarrådet Ulf Kristersson (nuvarande socialförsäkringsminister), De Handikappades Riksförbund, ST, Försäkringsförbundet (”Förslaget leder inte till att fler personer återgår i arbete utan endast till att allvarligt och långvarigt sjuka personer får sämre ekonomi.”), TCO, Sveriges kommuner och landsting, Inger Efraimsson, dåvarande ordförande på Försäkringskassan, (”… regeringens syn på sjuka människor är skrämmande. Anställningstryggheten för den som drabbas av sjukdom urholkas. Trafikskadade och cancersjuka riskerar att bli uppsagda från sina arbeten”), Saco, Riksrevisionen, Statskontoret, RSMH, PTK, LO, Försäkringskassan (”Risken är att den enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning.”), Karolinska Institutet, Sveriges läkarförbund, Arbetsmiljöverket, Statens folkhälsoinstitut, samt en rad kommuner.
Det är en bred samling instanser i det svenska samhället. Alla dessa är mer eller mindre kritiska och varnar just för de konsekvenser som sedan följde.

Nyligen undertecknade 108 läkare ett ”Läkarupprop mot utförsäkringarna: Sluta straffa våra patienter” (SvD Brännpunkt, 30 mars). 23 mars skrevs ett öppet brev till regeringen, ”Skär inte ner på Försäkringskassan”, undertecknat av Gemensam Välfärd Stockholm, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, RESURS (Respekt för Sjukas och Utsattas Rätt i Samhället), SLUSSA (Samling för Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga).
Men det är bara de allra senaste uttrycken för breda protester. I februari gick Svenska kyrkans diakoner ut i protest. De är kyrkans socialarbetare och såg med egna ögon vilka följder utförsäkringarna fick för enskilda människor. De var inte de enda som såg och visste, men när Visbydiakonen Marie Larsson skrev sin artikel ”Biskoparna bör bryta tystnaden!” och framträdde i P1 21 februari, började debattens vågor gå höga.
”Jag önskar nu att Svenska Kyrkan slutar att vara tyst om den största nedmonteringen av vår välfärd som skett i modern tid,” skrev Marie Larsson, och ville att kyrkan ska ta ställning precis som i det tidgiare Påskuppropet 2005 som handlade om asylrätten.
Så blev det också. Sveriges Kristna råd, med 27 medlemskyrkor bland lutherska, katolska, frikyrkliga och ortodoxa kyrkor skrev 10 mars ett öppet brev till regeringen, undertecknat bland annat av ärkebiskop Anders Wejryd. Rådet krävde ändringar i reglerna, bland annat att svårt sjuka människor måste kunna få sin sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukskrivning, och att människor inte ska ställas utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av deras arbetsförmåga.

Men redan innan Sveriges Kristna Råd tog ställning startade ledare, kommentarer och artiklar att debattera och ifrågasätta inriktningen. 24 februari tussade P1 Morgon ihop Helle Klein, socialdemokrat och präst i Svenska kyrkan och Svenska Dagbladets Roland Poirier Martinsson, katolik. ”Men det står inget i Bibeln om nivåerna på sjukersättningen” sa Poirier Martinsson bland annat.
Debatten kom delvis att handla om hur de kristna värderingarna skulle tolkas, var Jesus socialdemokrat? Eller ska politik hållas utanför kyrkorna?
Den liberala debattören Maria Ludvigsson (Svenska kyrkan) skrev i Aftonbladet 27 februari:
”Tvärtom är hennes /Marie Larsson/ utfall exkluderande och problematiskt för alla oss kristna medlemmar i Svenska kyrkan, som i kyrkan söker Guds ord och inte diakon Larssons politiska värderingar. …
Låt Svenska kyrkan vara ett trossamfund och klä inte ut henne i folkrörelsens kläder. Marie Larsson och Helle Klein må värna folkrörelser och önska predikstolar med politiska paroller och färger, men ge inte Svenska kyrkan i uppdrag att utradera påskens fundamentala budskap för att ersätta det med socialdemokratisk eftervalsdebatt.”
Expressen skrev i ledaren 1 mars: ”Sanningen är att om Svenska kyrkan ska engagera sig i orättvisorna på detaljpolitisk nivå finns det ingen ände på de möjliga uppropen, och inte särskilt mycket tid över till Jesus och Gud. 7 mars tar Roland Poirier Martinsson till storsläggan i sin kolumn under rubriken ”Fundamentalism i kristen vänster”:
”Vi har en starkt politiserad, vänstervriden kyrka som organiserar två tredjedelar av befolkningen. Broderskapsrörelsen inom S utgör ett av partiets viktigaste intressen. Landets mest tongivande socialdemokratiska debattörer är kristna.
Hotet är knappast överhängande och fundamentalismen, oförmågan att se den andres rättfärdighet, är nog lika mycket politisk som religiös.
Men det finns skäl att säga ifrån. Den svenska, kristna vänstern visar nämligen samma drag som ett randfenomen inom den kristna högern i USA: rösta som vi eller brinn. ”

De senaste inläggen från protesterande läkare, läkaruppropet från de 108 läkarna och brevet till regeringen ”Skär inte ner på Försäkringskassan”, ledde till att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) gick ut i försvar och hävdade att läkarna ”sprider felaktigheter”. Han fick genast svar på tal.
Knappt hann detta tryckas förrän en grupp läkare på Stressrehab i Norrtälje går ut med en debattartikel på Läkartidningens webbsida: ”Låt arbetslinjen gälla även för patienter med depression och utmattningssyndrom!”
Med detta menar de: ”Låt arbetslinjen (dvs att möjliggöra arbete) gälla även för patienter med depression och utmattningssyndrom!”
Vad de vill är att kunna arbeta med rehabilitering och låta det ta den tid det tar utan att arbetet ständigt avbryts av reglerna.
De skriver: ”De nya reglerna har tyvärr gjort rehabiliteringsarbetet med vissa allvarligt stresskadade patienter till en mardröm.” och ”Alltför ofta får vi ägna de första månaderna åt att hjälpa patienterna att vilja leva sedan Försäkringskassan efter månadslånga sjukskrivningar retroaktivt underkänt dessa sjukskrivningar”.

Kort sagt: det kokar i sjukförsäkringsfrågan just nu.
4 april kommer ett pressmeddelanden från kyrkoherdarna i Malmö: ”Malmös 16 kyrkoherdar har beslutat sig för att ställa sig bakom påskuppropet och manifestera mot sjukförsäkringsreglerna på annandag påsk.”
Mia Möller, diakon i Hyllie församling
– Det blir en manifestation på stortorget på annandag påsk. Planeringen är i full gång och inte bara kyrkan planerar utan andra organisationer hjälper till.
En del borgerliga politiker tycks också känna av hur vindarna blåser.
3 april meddelar kommunpolitikern Elisabeth Petersson (C) från Tranemo att hon har anslutit sig till påskuppropet.
22 mars meddelar kristdemokraten och kyrkoledaren Thord Carlsson från Sollefteå i ett pressmeddelande att han ställer sig helhjärtat bakom påskuppropet och hoppas att fler politiker inom alliansen också ansluter sig.
– Alliansen har oftast företrätts av Moderaterna som så starkt värnat om att alla ska ut i arbete. De som inte har arbetsförmåga har behandlats omänskligt, säger Thord Carlsson.
Enligt en artikel i Nyheterna Mönsterås 19 mars är kristdemokraten och landstingspolitikern Chatrine Pålsson Ahlgren ”omvänd i sjukfrågan”.
Hon kräver en ”kursändring från den borgerliga regeringen”.
– Det har blivit fel, och det erkänner jag som har varit delaktig.
– Jag tycker att det är den värsta blundern som vi har gjort. Särskilt som den drabbar enskilda som inte orkar gå vidare och slåss för sina rättigheter.
Bland alla som anslutit sig till Påskuppropet finns LO, Seko, Gemensam Välfärd…
Annandag påsk, 25 april, äger en landsomfattande manifestation rum mot regeringens tidsgränser i sjukförsäkringen på ett 50-tal orter.

Gunvor Karlström
gunvor@internationalen.se

www.facebook.com/paskupprop
http://paskupprop.forum24.se/paskupprop.html

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.