Landstinget går back: ”Spring fortare”

11 april 2011

Inrikesnotiser, Notiser, Nyheter

Västerbottens läns landsting kommer i år att gå 120 miljoner back.
För att om möjligt komma till rätta med detta har landstingsdirektören Jonas Rastad, enligt www.vardforbundet.se, i ett TV-inslag gått ut med följande uppmaning:
”Vi har en personal som jobbar väldigt hårt, som springer fort, vi måste nu be dem springa lite fortare, samtidigt som vi sätter igång aktiviteter som gör att vi springer riktigare och åt rätt håll och kanske samtidigt.”
Några som helt uppenbart inte ställer upp i detta lopp är Vårdförbundet.
– Det är uppenbart att han inte har någon aning om hur det ser ut ute i verksamheten. Det springs redan fort. Det löser inget av hälso- och sjukvårdens problem att springa fortare, säger Johan Larsson, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Västerbotten, till www.vardforbundet.se
Jonas Rastad efterfrågar å sin sida ”att berörda fackförbund skaffar sig ett större perspektiv än sina medlemmars och stöttar landstingsledningen i en tid av tuffa besparingsåtgärder”, uppger samma källa.
KP

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.