Inga nedskärningar för EU-parlamentariker

18 april 2011

Nyheter

Frysa lönerna och traktamentena? Det var ingenting som föll en majoritet av EU-ledamöterna på läppen. Förslaget som lagts fram som en ”solidaritetshandling med finanskrisdrabbade medborgare” röstades ner.

En EU-parlamentariker har en fast månadslön på 69 000 kronor i månaden. Därutöver får de – eller rättare sagt har beviljats sig själva – ett dagtraktamente på 304 euro (knappt 3 000 kronor) för varje dag de arbetar i Bryssel eller Strasbourg.
Svenska Dagbladet uppger att dagtraktamentet ska täcka kostnaderna för eventuellt boende på hotell och mat. Men i praktiken är det så att merparten av parlamentarikerna hyr en lägenhet. Dessutom får parlamentarikerna tid- och avståndstraktamente för sina resor.
Samma parlamentariker har under och efter finanskrisen inte dragit sig för att komma med åtstramnings- och nedskärningspaket till Europas löntagare.
När dessa förmåner debatterades för en dryg vecka sedan fanns det ett förslag om att deras löner och traktamenten ska frysas nästa år.
Det röstades ner av en bred majoritet.
Inte heller ett så harmlöst förslag som att ledamöterna i parlamentet skulle sluta flyga business class vid korta resor, om deras ålder och hälsa tillåtet, fick något gehör.
– Denna lilla men enkla åtgärd kunde ha sparat miljoner varje år. Det speglar att många ledamöter i detta hus är helt avskärmade från budgetverkligheten, sa den tyska ledamoten Helga Torkel från de Gröna efter att budgeten var klubbad.
Det slutgiltiga dokument som klubbades var EU:s budget för nästa år. Slutsumman hamnade på drygt 17 miljarder kronor. En ökning med 2,3 procent.
EU-parlamentets ersättningar har bland annat kallats för en guldkantad elefantkyrkogård för avdankade politiker.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.