För höga löner inom Kommunal?

11 april 2011

Nyheter

Ingångslönen i Kommunal ligger på knappt 16 000 kronor i månaden. Den är för hög, ansåg finansminister Anders Borg när han talade på en konferens på Sveriges Kommuner och Landsting i förra veckan.

Finansminister Anders Borg har en lön på 112 000 kronor i månaden. Ingångslönen inom Kommunals avtalsområde ligger på knappt 16 000 kronor. Snittlönen för de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg ligger på 21 200 kronor i månaden, det vill säga en femtedel av vad Borg har i lön.
– Ni har varit för dåliga förhandlare, sa Anders Borg till arbetsgivarna inom kommuner och landsting när han talade på en konferens anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting.
Med det menar Borg bland annat att ingångslönerna var höga. Som fog för sitt påstående lutade sig Borg mot en rapport från Konjunkturinstitutet där det antyds att fler jobb skulle skapas inom den gemensamma sektorn om ingångslönerna var lägre i kommunerna.
– Jag är djupt upprörd i mitt hjärta. Nu sänder han en tydlig signal till kommunpolitikerna, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström till www.skfttidningen.se
Eva Nordmark, ordförande i SKTF, anser att Anders Borg kritiserar fel saker.
– Det vore bra om han engagerade sig mer i de viktiga frågorna, de strukturella löneskillnaderna och möjligheten för kommunerna att kunna rekrytera och attrahera de allra duktigaste unga med det stora generationsskifte vi står inför. Då handlar det om att höja lönerna i vår sektor.
Anders Borg kallar sig som de flesta för feminist. Han tycks inte vara medveten om att de flesta som arbetar inom den gemensamma sektorn är kvinnor. Att så många som hälften av alla kvinnor inom LO arbetar på ofrivillig deltid.
Vänsterpartiet i bland annat Storstockholm anser att ”Borg borde skämmas”.
– Istället för sänkta ingångslöner behövs rejäla låglönesatsningar i kommunerna. Alla ska kunna leva på sin lön, men många i vård- och omsorgsyrken saknar idag rätten till sin egen försörjning på grund av låga löner och påtvingad deltid, säger Ann-Margarethe Livh från Vänsterpartiet i Storstockholm.
Hennes partikamrat Martina Nilsson, kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet, säger i ett pressmeddelande från V:
– Kommunerna har en viktig uppgift framför sig. Det handlar om att erbjuda heltider, att erbjuda barnomsorg som möjliggör för kvinnor att arbeta heltid och det handlar om att höja lönerna i hela sektorn. Det är inte de kommunanställda kvinnornas roll att bära ansvaret för en misslyckad borgerlig arbetsmarknadspolitik.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.