Europas fack anlägger moteld

11 april 2011

Kommentar, Nyheter, Opinion

2010 var strejkernas och de stora demonstrationernas år i Europa. Och 2011 ser ut att bli lika hett. Åtstramningspaketen i de europeiska länderna – för att rädda skinnet på banker och finansvalpar – slår nu igenom med full kraft. Löntagarna i Europa är på väg att resa sig. Londondemonstrationen visar vägen. Befrielsetorget har lärt oss att allt är möjligt, skriver Kjell Pettersson i den här översikten över Europas löntagare och deras uppror.

Bilderna från den mäktiga fackliga manifestationen i London mot regeringen Camerons brutala nedskärningar finns fortfarande kvar på näthinnan.
Sheila Banks, lokal representant för Statstjänstemannafacket på departementet för pension och arbete i Leeds, säger till www.st.press att ”det är fel att avskeda vår personal i en tid när arbetslösheten stiger”.
Hon har tillsammans med arbetskamrater och andra som drabbats av nedskärningarna tagit sig till London denna sista lördag i mars. Sheila Banks berättar att i Leeds var uppslutningen och viljan att delta i demonstrationen så stora att det inte gick att hitta fler bussar att chartra från Leeds. På den myndighet där hon arbetar – det finns säkert en myriad av liknande exempel – har personstyrkan minskat från 90 000 till 65 000 de senaste fem åren. Ytterligare 15 000 ska nu bort. Lönerna frystes för flera år sedan.
– Alla som arbetar i offentlig sektor är nu oroliga för att förlora jobbet. Många som kom hit idag är anhöriga och vänner, säger Sheila Banks.
Sheila Banks är bland miljoner andra vanliga européer som nu ska tvingas sanera bankkrascher, finanshärvor, spekulationsekonomi och den nyliberala politiken.
Kanske kan hon stå som ett tecken på att ett annat Europa och en annan värld håller på att formas. Att människor inte längre fogar sig i det som hårdhänta ekonomer och politiker bestämt.
Kanske är det så att det återigen efter många långa år är så att vi ser en ny tid och en ny vår för massrörelserna. En mycket välkommen utmaning mot de styrandes ensamrätt på makten.

Vi har sett det under dessa tre ytterst dramatiska månader detta år. Det som började med att en frukthandlare i Tunisien satte eld på sig själv efter att de lokala myndigheterna beslagtagit hans grönsaksvagn. Som spred sig till Egypten. Det som nu pågår i Libyen, Jemen, Bahrain, Syrien… som spridit sig till Wisconsin och den amerikanska mellanvästern efter att en republikansk guvernör i Wisconsin ville förbjuda kollektivavtal för att kunna pressa lönerna.
En ny tid av revolutioner och revolter, där ingenting längre tycks vara omöjligt.

I Europa såg vi redan förra året tecken på ett nytt politiskt uppvaknande och en vilja att göra aktivt motstånd mot nedskärningar, inskränkta fackliga rättigheter, sänkta löner, attacker på pensionssystem…
En ny tid där budskapet fanns på en banderoll som hängde vid Akropolis i samband med en av de sju grekiska generalstrejkerna och massmobiliseringarna förra året. Budskapet var att det var dags för Europas befolkning att resa sig.
År 2010 var utan tvekan hett.
Spanien: generalstrejk i september. Hundratusentals på gatorna i maj i protest mot ett omfattande åtstramningsprogram.
Portugal: generalstrejk i november.
Italien: stora ungdomsprotester mot regeringen Berlusconis nedskärningar i utbildningsväsendet.
Frankrike: under i stort sett hela fjolåret avlöste protesterna mot regeringen Sarkozy varandra. Miljoner i demonstrationen mot höjningen av pensionsåldern.
Storbritannien: elev- och studentprotester mot högerregeringens slopande av det veckovisa bidraget till 16-18-åringar och högre avgifter vid universitetet.
Irland: 100 000 ute på gatorna i november mot regeringens åtstramningspolitik.
Tyskland: kärnkraftprotester och stora folkliga manifestationer mot byggandet av den svindyra järnvägsstationen i Stuttgart.
Tjeckien, Rumänien, Litauen… demonstrationer mot budgetnedskärningar och löneminskningar.
En protestvåg som nu fått förnyad kraft i samband med de stora kärnkraftsdemonstrationerna i Tyskland, den jättelika Londonmanifestationen, den fackliga uppmarschen i Bryssel, en ny generalstrejk i Grekland, massiva protester i Portugal…

Den 21 februari i år fanns det i LO-tidningen en artikel med rubriken ”Facken rustar för strid på två fronter”.
I den står att läsa att facken i Europa planerar för militant kamp – kombinerad med samarbete över gränserna kring de vanliga förhandlingarna.
Fackföreningsrörelsen rustar för strid. Ronald Janssen, rådgivare hos Europafacket i Bryssel, anser att facken borde mobilisera sina medlemmar i massaktioner i strejk och på gator och torg för att sätta press på förhandlarna.
– Läget är allvarligt för facken. Situationen i dag beror i stor utsträckning på att lönerna hållits tillbaka och att företagens vinster ökat, säger Ronald Jansen. Samtidigt har Europafacket antagit ett dokument där facket säger att de försvarar kollektivavtalen och manar till att inte gå med på lönesänkningar eller andra försämringar.
När Europafacket demonstrerade i Bryssel för några veckor sedan var det en mobilisering som hade två ben. Dels mot åtstramningspolitiken i allmänhet, och dels mot EU:s nya pakt för att hålla tillbaka lönerna i första hand inom den offentliga sektorn, vad de kallar ett övervakande av lönebildningen, attacker mot kollektivavtalen och försämringar av pensions- och trygghetssystemen.
Den nya pakten kommenterade Europafackets ordförande John Monks på följande sätt:
– Diskussionen om en ekonomisk styrning borde istället tagits som en möjlighet att tackla de problem som oroar människorna och löntagarna främst, nämligen kampen mot arbetslöshet, särskilt bland unga människor, löner och köpkraft. Men så är det inte, utan tvärtom läggs förslag för att slå sönder den sociala uppbyggnaden.

Mycket talar för att den långa vintern kommer att följas av en het vår.
För det är nu alla åtstramningspaket – för att rädda skinnet på banker och finansvalpar – slår igenom med full kraft.
Europas löntagare är på väg att resa sig. Londondemonstrationen visar vägen. Befrielsetorget har lärt oss att allt är möjligt.
Massrörelsernas tid är förhoppningsvis tillbaka.

Kjell Pettersson

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.