Carl Schlyter (MP): EU-kommissionen försöker mörka

11 april 2011

Inrikes, Nyheter

”EU-kommissionen har på eget bevåg höjt gränsvärdena för radioaktivitet i livsmedel. Tillåtna halter av bland annat cesium och jod är nu upp till fem gånger högre i EU än i Japan”, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande. Här intervjuas Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, om situationen.

I ert pressmeddelande talar ni om en ändring av hur gränsvärdena för radioaktiva ämnen i livsmedel ska fastställas i händelse av kärnkraftsolycka, under vems ledning har denna ändring genomförts?
Det finns en gammal lag från 1987, efter Tjernobyl, som satte gränsvärden, det är denna lag EU-kommissionen nu för första gången utnyttjat.
Enligt en artikel på nyhetssajten Europaportalen förnekar EU-kommissionen att gränsvärdena höjts och menar att det handlar om ett missförstånd, vad har du att säga om det?
De försöker mörka vad de gör. Sant är att de använder de gränsvärden som finns i bestämmelser som aldrig utnyttjats förrän nu. Men en annan gammal lag som infördes direkt efter Tjernobyl och som hela tiden gällt sedan dess och som bara gäller radioaktivt cesium, har lägre nivåer, och den gäller import från alla länder.
Därmed har de höjt de faktiska gränsvärdena.
Togs beslutet om att höja gränsvärdena före eller efter jordbävningen i Japan?
Efter. Men av en slump var den lag de baserar sitt beslut på, på dagordningen i parlamentet veckorna innan.

Finns det en risk med att äta japanska livsmedel i och med de höjda gränsvärdena?
– Kommissionen stödjer sina värden på vad IAEA (International Atomic Energy Agency) rekommenderat till WHO, men de värdena gäller för den vuxna befolkningen. USA och Japan använder den känsligaste delen av befolkningen, nämligen barn, i sina bedömningar. Då blir de tillåtna värdena lägre. EU importerar inte så mycket mat från Japan (knappt 2 miljarder kr) och beslutet är tillfälligt, så förhoppningsvis ska det få begränsade negativa effekter, men det är en onödig förhöjd risk.
Varje liten bestrålning ökar risken för cellskador/cancer. En frisk och stark människas immunförsvar klarar oftast av det. Men är du redan känslig, som till exempel barn, eller redan utsatt för miljögifter så kan detta bli droppen som leder till cancer.
Det är principen om att man alltid höjer gränsvärden efter kärnkraftsolyckor istället för att låta dem /kärnkraftsindustrins ägare/ betala ordentliga skadstånd som är det största hotet mot folkhälsan. Då blir färre investeringar i säkerhet lönsamma än när de måste stå för hela kostnaden.

Vad får beslutet för konsekvenser?
– Import från Japan innehåller högre halter av radioaktivitet än vad vi accepterat från Tjernobyl. Detta för att hjälpa japansk ekonomi. Den största hjälpen går till Tepco (Tokyo Electric Power Company) som annars hade fått ersätta för den osäljbara maten, nu äter vi den istället.

Vad händer härnäst på området?
– Beslutet är tillfälligt, till sista juni, vi gröna protesterar, vill de göra en permanent lösning får de komma med ett mer omfattande förslag. Då finns chans för debatt och folkbildning.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.