Brittiska facket RMT går i spetsen

25 april 2011

Kommentar, Nyheter, Politik, Utrikes

Avregleringen i Storbritannien: 100 bolag, förseningar, olyckor, konkurs, …och återreglering av spillrorna efter tio år.

Alliansregeringen har i riksdagen drivit igenom fri konkurrens för inrikes passagerartrafik på alla järnvägssträckor från och med 1 oktober 2011.
Efter att Ulf Adelsohn kritiserat denna avreglering har han enligt honom själv nyligen på ”ett belevat och artigt sätt” avlägsnats som ordförande för SJ.
Efter det första snökaoset vintern 2010 sade bland annat dåvarande ordföranden i riksdagens trafikutskott Lena Hallengren (S) att ”endast tre länder har genomfört en fullskalig avreglering av järnvägen. Storbritannien var först ut under Margaret Thatchers period som premiärminister. Därefter har Nya Zeeland och den ultraliberala regeringen i Estland försökt sig på det. I samtliga fall har det slutat på samma sätt: Praktfiasko och återreglering”.
Det ledande europeiska facket mot denna förstörelse och avreglering av järnvägstrafiken är det brittiska transportarbetarfacket RMT. 1993 privatiserades de engelska järnvägarna och delades upp på mer än 100 bolag. 2001, mindre än tio år senare, tvingades den brittiska staten att återreglera spillrorna av det som var kvar av det brittiska järnvägsnätet, när det privata infrastrukturbolaget Railtrack gick i konkurs.
Vad RMT framförallt skjuter in sig på är EU:s destruktiva järnvägsdirektiv, eller järnvägspaket, som aldrig nämns i den svenska debatten. ”EU har drivit på för att genomföra en motsvarande avreglering som i Storbritannien på europanivå” konstaterade RMT:s ordförande Alex Gordon, när han var på ett seminarium arrangerat av Folkrörelsen Nej till EU i Stockholm i juni 2010.
Som exempel nämnde han EU:s ministerråds direktiv 91/440/EEC från 1991, vilket kräver att medlemsstaterna ser till att järnvägsföretagen görs oberoende av regeringarna, introducerar kommersiell förvaltning, och skiljer förvaltningen av infrastrukturen (det vill säga spår, byggnader, lok och vagnar etc) från transporterna.
”Denna EU-ledda så kallade liberalisering har visat sig vara förödande för Storbritannien. Privatiseringen av underhållet ledde omgående till en katastrofal försämring av järnvägsspåren, vilket orsakat många dödsfall och olyckor bland passagerare och personal”, säger Gordon, och han tillägger: ”Privatiseringen och avreglering av järnvägstrafiken i Storbritannien har skapat ett system som är bättre på att transportera pengar från det offentliga till det privata än att transportera medborgarna till deras arbetsplatser.”

Efter direktivet från 1991 har EU antagit ytterligare tre järnvägsdirektiv (konkurrensutsättning av järnvägsfrakt, full ”liberalisering” av den internationella passagerartrafiken, konkurrensutsättning av nationell passagerartrafik), samt förbereder en förnyad attack på nationaliserade järnvägssystem genom EU-kommissionens omarbetning av det första järnvägsdirektivet så att det tvingar fram privatiseringar och utförsäljning av transportplanering, investeringar och tjänster.
I april förra året arrangerade RMT en stor europeisk massprotest i Lille i Frankrike, där den Europeiska järnvägsbyrån har sitt säte, mot denna utveckling och utanför ramen av Europafacket. De protesterande krävde bland annat en allmänt ägd, socialt ansvarsfull, högkvalitativ och integrerad järnväg samt förbättrade möjligheter till kollektivavtalsförhandlingar för att lösa industriella konflikter.

På inbjudan av det engelska järnvägsfacket RMT träffades i London 31 januari i år 40 olika fackliga representanter från Grekland i söder till Sverige i norr för att diskutera effekterna av katastrofal nyliberal EU-lagstiftning inom sektorerna för järnväg, lokaltrafik och sjöfart.
Konferensen öppnades av RMT:s ordförande Alex Gordon som berättade om EU-kommissionens planer på att etablera ”ett enda europeiskt järnvägsområde”, som baseras på EU-regler som kräver fullständig ’liberalisering’ av hela järnvägssektorn.
Från Sverige deltog Jörgen Lundström från Seko som sade att järnvägsnätet i Sverige nu nästan var fullständigt privatiserat efter år av införandet av olika EU-direktiv, som lett till ett stort antal uppsägningar och minskad säkerhet. Han sade också att ”lok och vagnar försämras samtidigt som budgetnedskärningar betyder att underhållet minskas till ett minimum”.

I slutet av konferensen lade RMT:s generalsekreterare Bob Crow fram ett uttalande för att bekämpa EU:s privatiseringspolitik, och som antogs efter en del ändringar. (http://www.nejtilleu.se/fackligt_natverk/Nyhetsbrev_23.pdf). Crow förklarade att ”uttalandet inte syftade till att sätta upp en ny organisation utan helt enkelt om att samtycka till strategier och analyser, som visar på en alternativ väg till det kapitalistiska kaoset”.
Nyligen var Alex Gordon i EU-parlamentet bland annat på inbjudan av danska Folkrörelsens EU-parlamentariker Sören Söndergaard. Gordon sade då att ”Det är lögn, när kommissionen säger att säkerheten ökar med privatiseringar. Situationen är istället den att det tummas på säkerhetsreglerna när konkurrensjakten ökar. Det finns stort behov av nationaliseringar inom järnvägssektorn, inte privatiseringar”.

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande Nej till EU

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.