Bedrägeriet mot mänskligheten

25 april 2011

Böcker, Kultur

A Primer in the Art of Deception, Paul Zimmerman, Eget förlag.
Jag ber att få rekommendera Paul Zimmermans bok A Primer in the Art of Deception, som handlar om hur vetenskapen om strålningsfysik korrumperas. Deception – förräderi! Författaren har bemödat sig om att göra framställningen så icke-teknisk som möjligt för att lekmannen ska förstå. Drygt 700 sidor att läsa långsamt och med engelska ordboken vid sin sida.

Paul Zimmerman besökte nyligen Sverige och höll ett föredrag vid Sveriges energiting i Stockholm den 22 mars. Han utgick då från det sjätte kapitlet i boken, som har rubriken Det förfärligaste (most heinous) brottet i historien: strålskyddsmyndigheternas bedrägeriet mot mänskligheten (min översättning). Således uppehöll han sig vid de biologiska effekterna av joniserande strålning och de politiskt motiverade och föråldrade modellerna för beräkning av risk. Han berättade bland annat att vid expertkonferensen om Tjernobylolyckans hälsoeffekter i Kiev 2001, påstod representanter från IAEA (International Atomic Energy Agency) att de kända effekterna av Tjernobyl var 31 döda bland likvidatorerna och 200 sköldkörtelcancerfall hos barn. Då reste sig delegater ur bänkarna och ropade ut sina protester. Verkligheten gjorde intrång.

Andra teman som boken tar upp är radiologisk krigföring i Irak, Kosovo, Afghanistan och Libanon (USA exporterar utarmat uran till åtminstone 16 andra länder, legalt), spridningen av uranavfall i Kanada, kärnkraftskolonialism, folkmordets mentalitet med mera.
Olga Bruce

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.