”Sjukpenning en klassfråga?”

18 april 2011

Nyheter, Politik

Rätten till sjukpenning från försäkringskassan är en klassfråga. Det framgår av sociologen Peter Hultgrens doktorsavhandling.

”Det dubbla statushandikappet” heter en doktorsavhandling som sociologen Peter Hultgren gjort.
Den slutsats som Peter Hultgren drar i avhandlingen är att regeringens så kallade arbetslinje har lett till en skarpare gränsdragning mellan skyldigheten att arbeta och rätten till sjukpenning. Det är ett faktum att fler sjuka nekas sjukpenning trots att de har läkarintyg på att de är för sjuka för att arbeta.
De som drabbas framför allt är arbetslösa och de som har arbetat och tillhör LO-kollektivet. Montörer, chaufförer, städerskor, affärsbiträden och vårdbiträden. Två tredjedelar av dem som nekas ersättning är kvinnor.
– Det är inte förvånande att det uppstår gränsdragningsproblem när systemet blir mindre generöst. Det är inte heller så konstigt att olika läkare och utredare på Försäkringskassan gör olika bedömningar. Mer anmärkningsvärt är att bedömningarna går isär om sjukdomar och jobb med låg status – inte om vad som är sjukdom i ett större perspektiv, säger Peter Hultgren till lo.tidningen.se
Peter Hultgren har i sin doktorsavhandling gått igenom 538 ärenden. Alla är från 2006. Samtliga har fått avslag. Diagnoser om värk, smärta eller psykiska besvär leder ofta till avslag. Samtliga diagnoser om vad som kallas ”låg status”.
Anmärkningsvärt är att Peter Hultgren hittat en gemensam nämnare bland dem som fått avslag. De har fått driva sina ärenden själva.
Kanske är det så att de som har bra uppbackning av fack och arbetsgivare klarar sig bättre. Jag avslutar avhandlingen med att ställa den frågan, säger Peter Hultgren.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.