”Se dig i spegeln, Anders Borg”

25 april 2011

Kommentar, Nyheter

Demokrater och republikaner slåss i USA om uppmärksamhet i media om vem som bäst kan spara av statens utgifter för att minska de underskott som målas upp som ett dödligt hot mot landets framtid.

– Vi måste spara och skära ned på den offentliga sektorn annars går det åt…, säger alla läger.
Vad de inte säger mycket om är hur underskotten växt till vad de är. Det säger däremot de fackliga organisationernas tankesmedja Economic Policy Institute. I en artikel publicerad häromdagen visar EPI varför de statliga inkomsternas andel av BNP är lägre än någonsin sedan 1950. I år kommer de federala inkomsterna enligt finansdepartementet att utgöra bara 14,8 procent av BNP.
Orsaken till de minskade statliga inkomsterna beror helt på de lägre effektiva skattesatser som de rika och de superrika betalar.
Mellan 1992 och 2007 ökade inkomsterna för det genomsnittliga hushållet med ynkliga 13 procent. Den rikaste procenten av hushållen fick hyfsade 123 procent över femtonårsperioden. De 400 rikaste hushållen kunde däremot glädja sig åt en inkomstökning på 399 procent. De skilda grupperna betalar under samma period allt mindre inkomstskatt.
Och naturligtvis är minskningen proportionell till inkomstens storlek. Den genomsnittliga familjen fick sin skatt minskad från 22,2 procent till 20,4 procent. ”Ödet” var mer givmilt för de 400 rikaste som nu bara betalar 16,6 procent inkomstskatt på den genomsnittliga årsinkomsten, som i gruppen uppgår till 355 miljoner dollar per familj.
”Ödet” står naturligtvis inom parentes eftersom det är politikerna i kongressen, demokrater som republikaner, som beslutat om skattesatserna.

Nu ser vi effekterna av dessa skattesänkningar i form av ett enormt och växande underskott i statsfinanserna. Det ideologiska svindleriet som påstår att lägre skatter skapar högre tillväxt och lägre arbetslöshet kan inte längre skyla över den katastrofala politik som förts i decennier.
Alla som nu köper alliansens Borg-politik för skatteavdrag och ökade inkomstklyftor borde tänka efter två gånger innan de låter plånboken rösta om vilket samhälle som blir resultatet av ständigt minskade statliga inkomster och påföljande nedskärningar av den gemensamma välfärden.
Vill du se in i Anders Borgs framtid, kasta då en blick i hans spräckta spegel på andra sidan Atlanten.
Benny Åsman
intis@internationalen.se

About Benny Åsman

Gammal utopist som tror en bättre värld är möjlig.

View all posts by Benny Åsman

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.