”Räkna med fortsatt järnvägskaos”

25 april 2011

Inrikes, Nyheter

I vårbudgeten får järnvägen en engångssumma på 800 miljoner kronor. Pengarna räcker inte ens till akutunderhållet 2011. Detta innebär att man får räkna med fortsatt järnvägskaos, anser Naturskyddsföreningen.

Foto Daniel Chinarro

– De senaste årens järnvägskaos fick ingen lösning i årets budget. Det skulle behövas minst fyra miljarder om det skulle bli någon ändring. Istället kan vi räkna med en tredje vinter med samma elände med missnöjda passagerare, förlorade arbetstimmar och företag vars förtroende hotas hos kunderna eftersom de inte lyckas leverera godset i tid, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.
Naturskyddsföreningen påtalar att trots snökaoset vintern 2009-2010 skar regeringen direkt efter valet ner anslagen i sin budget.
Föreningen har tagit fram nya siffror och lagt ett sjupunktsprogram för vad som behövs för en fungerande järnväg.
– 10 miljarder per år i underhåll och reinvesteringar 2011-2021, en fördubbling av dagens nivå.
– Ompröva genast den ogenomtänkta avregleringen.
– Sänk SJ:s avkastningskrav till högst 5 procent från dagens 10 procent.
– Avsätt 14 miljarder per år till nyinvesteringar 2011-2021 för att i första hand få bättre spårkapacitet.
– Höghastighetståg mellan de stora städerna i drift 2028.
– Frys banavgifterna på 2010 års nivå.
– Lägg inte ner järnvägslinjer och industrispår.
– Det handlar om att få en helt ny syn på järnvägen från regeringens sida. De investerade miljarderna som krävs för en väl fungerande järnväg kommer att kunna hämtas hem på sikt, inte minst i miljövinster, säger Svante Axelsson.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.