”Man måste kunna rösta enligt sitt samvete”

11 april 2011

Inrikes, Nyheter

Med kort varsel skulle riksdagen i fredags rösta om Sveriges deltagande i de militära insatserna i Libyen. Fem riksdagsledamöter valde då att lägga ned sina röster, en miljöpartist och fyra vänsterpartister, däribland Jens Holm.

Några dagar efter omröstningen står han fortfarande fast vid sitt beslut och tycker sig höra en växande kritik ute i landet.
Jens Holm sitter som ledamot för Vänsterpartiet i miljö- och jordbruksutskottet. Tidigare har han suttit i Europaparlamentet som enda kända vegan och i februari sprang han ett maraton för det ockuperade Västsahara. Han tycker inte att man i tillräckligt hög grad har utrönat möjligheterna för humanitära insatser istället för militära.
– Jag är inte motståndare till upprättandet av en flygförbudszon och upprätthållandet av denna genom militära insatser. Men jag tycker att Sverige skulle spela en oerhört mycket bättre roll om vi använde de omfattande resurserna på humanitära insatser istället, såsom fältsjukhus och flyktingläger.
Det rör sig om cirka 200 miljoner kronor som ska tas ur statsbudgeten för att finansiera Sveriges militära insats.

Het debatt
Det är inte helt okontroversiellt att välja att inte följa partilinjen – ingen vanlig företeelse inom Vänsterpartiet – och Jens Holm berättar att de interna diskussionerna har gått varma.
– Det är väldigt viktigt att partilinjen finns, men det måste finnas frågor – när det gäller sådana saker som krig och människoliv – där varje enskild ledamot ges möjlighet att rösta enligt sitt samvete, säger han och påpekar också att han har en känsla av att kritiken mot Sveriges militära insats i Libyen växer:
– Jag har fått otroligt många mail och kommentarer från medlemmar och vänsteraktivister överhuvudtaget som ställer sig mycket kritiska. Även om majoriteten av partistyrelsen röstade ja, så undrar jag om det här verkligen är vad våra medlemmar vill.

Inte under Natos ledning
Jens Holm är noga med att poängtera att det inte är utifrån en pacifistisk grundtanke som han fattade beslutet att lägga ned sin röst. Han tycker att Sverige ska kunna delta vid militära operationer om det finns ett FN-mandat, men i fallet Libyen anser han att det är extremt olyckligt:
– För det första därför att en stor del av det libyska luftförsvaret redan har slagits ned, för det andra därför att det framförallt behövs enormt stora humanitära insatser för alla de människor som drabbas av konflikten, och för det tredje därför att de militära insatserna leds av Nato och jag tycker att det är lika olyckligt att Vänsterpartiet stödjer detta som att Sverige gör det.

Emma Lundström
emma@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.