Våra köttgrytor ett verkligt klimathot?

01 mars 2011

Fokus, Nyheter

Köttätandet i den rika världen är till skada för klimatet och bidrar till fattigdomen i världen. Så berättar den prisbelönta nederländska filmen Meat the Truth (Sanningen om köttet). Liza Ahnland har sett filmen och träffat regissören Karen Soeters.

”Vår film baseras på vetenskapliga fakta, men på grund av det komplexa budskapet, har vi försökt att göra den så enkel som möjligt genom att ha med animationer och delge budskapet mer som en historia. Med vår film hoppas vi att göra människor medvetna om att det pågår någonting väldigt fel, men att vi faktiskt kan göra något åt detta.”
Det säger Karen Soeters, regissören bakom den nederländska filmen Meat the Truth (Sanningen om köttet) som visades i Stockholm föregående vecka. Internationalens Liza Ahnland fick en intervju med henne.

Tisdag 8 februari visades den nederländska prisbelönta filmen Meat the Truth – Sanningen om köttet, på ABF-huset i Stockholm. Den lilla Beskowsalen på plan tre blev snabbt proppfull när en förväntansfull publik trängdes för att se den omtalade filmen om köttindustrin. Kvällen inleddes med en kort presentation av arrangörerna – bland annat Svensk mat och miljöinformation och Djurens rätt. Därefter talade Marianne Thieme, partiledare för det nederländska partiet Party for the Animals (Partiet för djuren) och som också medverkar i filmen. Hon berättade om sig själv, partiet och motivet bakom filmens tillkomst.

18 procent av växthusgasutsläppen
Filmen Meat the Truth handlar alltså om köttindustrin och dess ouppmärksammade inverkan på klimatet och den globala uppvärmningen. Så gott som alla känner vid det här laget till sambandet mellan mänskliga aktiviteter (i form av bilåkande, transporter, energikonsumtion med mera) och den globala uppvärmningen. Inte lika många känner till att även livsmedelsindustrin och då framförallt djurhållningen har en avsevärd inverkan på klimatet.
Djurhållningen står för hela 18 procent av mänsklighetens växthusgasutsläpp. Ett kilo nötkött motsvarar 250 kilometers bilåkande. Forskarnas slutsats är att om vi vill hejda klimatförändringarna så måste vi äta mindre kött. Meat the Truth visar att den globala djurhållningen släpper ut mer växthusgaser än alla bilar, lastbilar, flygplan och fartyg tillsammans. Frågor om djurhållningens konsekvenser för vattentillgången och fördelningen av världens livsmedelsresurser tas också upp i filmen.

Faktaspäckad – men inte tråkig
Filmens upplägg är i form av en föreläsning där Marianne Thieme guidar oss in i köttindustrins värld och varvar fakta med bandade intervjuer, lustiga tecknade inslag och en intervju med dr Henning Steinfeld från FN:s Livsmedels- och Jordbruksorganisation (FAO). Tittaren får inblick i en relativt okänd värld där sanningen bakom vår köttproduktion avslöjas. Köttindustrins avigsidor belyses och vi får kunskap om den usla djurhållningen, skövlingen av regnskog (för att kunna odla spannmål till djuren), hur kossornas produktion av metan (djurens pruttar) bidrar till den globala uppvärmningen. Samt hur västvärldens överkonsumtion av kött bidrar till fattigdomen i världen. Detta är bara lite av den information som vi som tittare överöses med.
Meat the Truth är en mycket faktaspäckad film, men som samtidigt varierar sig i form av hur denna information förmedlas. Filmen blir därför inte tråkig utan ger hela tiden nya infallsvinklar som föder nya tankar och idéer. Meat the Truth passar bäst i undervisningssyfte, men kan med fördel också ses av alla som har det minsta intresse för miljön och vår gemensamma framtid. Filmen är cirka 1 timme och tio minuter lång.
I samband med filmvisningarna i Stockholm besökte också filmens regissör, Karen Soeters, Sverige. Internationalen träffade henne på Kulturhuset i Stockholm, och så här berättar hon om filmen.

Vad exakt är det som gör köttindustrin så skadlig för klimatet?
– Det är det faktum att vi måste producera mat till boskapen. 80 procent av all soja som produceras globalt går till djurmat liksom 50 procent av all spannmål, något som kräver mycket energi. Djurmatsproduktionen resulterar även i en enorm regnskogsskövling när marker måste beredas för denna slags odling. En annan bidragande faktor är den metan som produceras genom kossornas avföring vilken är skadlig för klimatet.
Vad hoppas ni att uppnå genom att visa den här filmen?
– Köttkonsumtionen berör så många områden. Det gäller vår hälsa, miljön, rent vatten till alla, biologisk mångfald, världshungern med mer. Till exempel om alla åt växtbaserat protein i stället för animaliskt så skulle vi kunna föda så många fler människor på jorden. Vi vill helt enkelt göra människor medvetna om det faktum att vi måste minska på vår köttkonsumtion på grund av dessa fakta.

Till vem riktar sig denna film?
– Filmen riktar sig till alla, men kanske främst till vegetarianer. Meat the Truth ger så många goda skäl till att vara vegetarian.

Är människor medvetna om köttindustrins inverkan på klimatet?
– Nej, de flesta var inte det innan de såg filmen och de blev väldigt förvånade. Men på grund av de tydliga jämförelserna som vi gör i filmen så kan människor förstå situationen. Ett exempel är att om alla invånare i Nederländerna avstod från att äta kött en dag per vecka så skulle det spara lika mycket växthusgasutsläpp som om man tog bort en miljon bilar från vägarna under ett år i samma land.

Är människor villiga att ändra sin livsstil och minska sin köttkonsumtion för att minska klimatförändringarna?
– Ja, det tror jag att de är. Om du tittar på Nederländerna till exempel så finns det där 750 000 vegetarianer, medan fyra miljoner människor är så kallade flexitarianer, det vill säga att de är villiga att minska sin köttkonsumtion. Människor börjar också prata om detta problem delvis på grund av filmen, men också på grund av det faktum att regeringen har avsatt sex miljoner euro för att leta efter alternativ när det kommer till klimatfrågan och köttkonsumtionen.

Vad måste vi göra för att ändra den här utvecklingen av köttindustrin?
– Jag tror att ansvaret ligger hos oss som konsumenter, vi måste tänka på vår köttkonsumtion och skära ned på den. Men det är också en fråga för regeringarna. De måste tänka över alternativet med till exempel köttskatter. Det behövs också göras ansträngningar för att starta stora kampanjer för att få människor att äta mer växtbaserat protein. Det skulle vara en fantastisk åtgärd.
Liza Ahnland

Fakta:
Meat the Truth ses som ett komplement till tidigare dokumentärer om klimatförändringarna som till exempel Al Gores film En obekväm sanning. Teamet bakom filmen Meat the Truth har även gjort uppföljaren Sea the Truth, om fiskets miljökonsekvenser. Ytterligare en film, Zoonosis, om sjukdomar som överförs från djur till människa (som till exempel fågelinfluensan) är under produktion enligt uppgifter från filmskaparna.

Den som vill se filmen kan gå ut på YouTube:
www.youtube.com/watch?v=2uTJsZrX2wI

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.