Statliga pengar till reaktorn Astrid strider mot riksdagsbeslut

07 mars 2011

Inrikes

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under fem år för att utveckla en reaktor som ska processa om kärnavfall och generera plutonium.
Satsningen är ett samarbete med Frankrike och beskrivs vara den hittills största statliga på området sedan 80-talet.

Göran Bryntse från Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen menar att projektet är bortkastade pengar, motverkar att skapa resurser till den förnyelsebara energin samt öppnar upp för ett ännu större energislöseri.

Hur ställer sig Folkkampanjen till satsningen på den nya reaktorn Astrid?
– Givetvis är vi emot att svenska pengar satsas på Astrid av flera skäl. Ett är att det rimligen strider emot riksdagens beslut 17 juni i fjol om att inga statliga subventioner ska gå till kärnkraft.

Vilka konsekvenser får den här satsningen och vad är speciellt med denna typ av reaktor?
– Det innebär bortkastade pengar precis som på reaktorerna Phénix och Superphenix. Astrid kommer att bli så dyr att den inte kommer att löna sig om den överhuvudtaget kommer att fungera. Tidigare mångmiljardsatsningar på bridreaktorer har varit ett jätteslöseri med pengar, de fungerar ju inte. Dessutom medför bridertekniken omfattande hantering av plutonium vilket påtagligt ökar risken för kärnvapenspridning till bland annat terrorgrupper.

Vad innebär detta för den förnyelsebara energin?
– All satsning på kärnkraft i Europa kommer att motverka satsningen på förnybar energi eftersom EU:s totala energiförbrukning inte kommer att öka fram till 2020. Enligt nuvarande prognoser, baserade på de ifjol inskickade nationella handlingsplanerna för energiförsörjningen 2020, kommer tvärtom EU:s totala energiförbrukning att minska något. Det stora undantaget är Sverige som är det land i EU vars regering vill öka energislöseriet allra mest trots att vi tillhör de länder som redan nu har högst energiförbrukning per invånare.

Varför hemligstämplades beslutet om satsningen?
– Troligen eftersom det strider mot riksdagens beslut 17 juni.

Har folkkampanjen några planer på protester mot satsningen på Astrid?
– Nej, inte i dagsläget men vi ska givetvis i pressmeddelanden hävda att satsningen strider mot riksdagens beslut om kärnkraften i fjol. Reaktorn hamnar ju i Frankrike så det blir nog upp till våra franska vänner att demonstrera.

Vad händer härnäst?
– Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen ska ha årsmöte 26 mars, då ska vi sannolikt skicka iväg ett pressmeddelande om Astrid efter mötet.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.