Nätverket Gemensam Välfärd stöder uppropet

28 mars 2011

Nyheter

Internationalen har tidigare skrivit om Påskuppropet, ett upprop som startats av diakoner inom svenska kyrkan i protest mot det nya sjukförsäkringssystemet.
Nätverket Gemensam Välfärd är en av de organisationer som stödjer Påskuppropet och Christer Hogstedt, en av medlemmarna, berättar här varför.

I tidigare artiklar har vi bland annat skrivit om diakonen Marie Larsson, (diakon i Visby stift) som i en appell uppmanar Sveriges biskopar att bryta tystnaden om den nya sjukförsäkringen. Appellen som har fått stor uppmärksamhet har nu också fått gehör hos SKR (Sveriges Kristna Råd). Torsdag 10 mars sammanträdde Sveriges Kristna Råd och författade efter överläggningar ett brev till regeringen. Brevet handlar om krav på snabba förändringar i sjukförsäkringssystemet så att inte fler enskilda och familjer riskerar att drabbas av ekonomisk och social undergång.
Internationalen tog kontakt med Christer Hogstedt, representant för Nätverket Gemensam Välfärd, en av de organisationer som stödjer påskupproret.

Varför stödjer Nätverket Gemensam Välfärd Påskupproret?
– Syftet överensstämmer med den kampanj vi själva deltar i för att stoppa utförsäkringarna och införa en human sjukförsäkring.
Vad händer på Påskuppropet annandag påsk?
– Ambitionen är att initiativ tas lokalt för olika manifestationer, målsättningen är att detta ska kunna ske på ett 50-tal orter och hittills finns initiativ på ett 30-tal.

Vilka övriga protester finns det i samhället mot det nya sjukförsäkringssystemet?
– En lång rad, bland annat från LO, Handikapporganisationernas samordningsorgan, Sveriges Kristna Råd, Diakoniuppropet, flera biskopsbrev, Resurs, Slussa, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt med flera.

Har diakonernas påskuppror något samröre med Påskuppropet på Facebook?
– Nätverket för Gemensam Välfärd stödjer diakonernas Påskupprop, men har inte något samarbete med dem så jag kan inte svara på den frågan, däremot vet jag att många diakoner och enskilda stödjer Charlotte Therese Björnströms initiativ på Facebook till ett nytt påskupprop 2011.
(Enligt fakta som Internationalen tagit del av så är diakonernas påskupprop och påskuppropet på Facebook två skilda initiativ, men som har stöd av varandra.)

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.