Kvinnorna i arabvärlden tar natten tillbaka

07 mars 2011

Utrikes

Egyptiska kvinnorättsaktivister och organisationer planerar en miljonmarsch den 8 mars, internationella kvinnodagen.

Initiativet kom från en rad kända kvinnor tillsammans med unga kvinnoaktivister. De skrev i sitt första uttalande: ”Detta initiativ är ett kollektivt beslut och en gemensam aktion. Vi har ingen representant. Vi gör detta tillsammans.” Aktionen heter ”Women4democracy!” Internationalen kommer att rapportera från denna demonstration i nästa nummer.

I Beirut har kvinnoorganisationen Nasawiya, ett kollektiv av feministiska aktivister, kallat till gatudemonstrationer under 8 mars i Libanon. ”Vi tar natten tillbaka” heter aktionen. På lördag 5 mars och söndag 6 mars ska Nasawiya-aktivister gå ut på gatorna för att fråga kvinnorna vilken typ av utmaningar de möter som kvinnor och vilka förändringar de vill se i Libanon.

Organisationen skriver på sin hemsida att de behöver tiotals frivilliga för att hjälpa i denna intressanta gatuundersökning. Och organisationen använder alla möjliga sociala medier för att nå allt fler kvinnor och mobilisera till kvinnomarschen genom Beiruts gator. På tisdag 8 mars mellan 16 och 18 kommer förhoppningsvis tusentals att marschera i grupper från fyra platser i Beirut till Ain El Mreisse Corniche för att ”ta tillbaka natten” och återvinna sina gator från trakasserierna kvinnor möter varje dag.
Den internationella kvinnodagen omvandlas i år i många länder i den islamiska världen till en dag av protester mot diktatorer, manssamhället och för kvinnofrid. I Paris har kvinnorättsaktivister med olika etnisk bakgrund mobiliserat till manifestationer till stöd för sina systrar, framförallt i Tunisien och andra revolterande nordafrikanska länder.

I Iran har regimen gjort allt i dess makt för att hindra organiseringen av en demonstration, eller varje form av manifestation under 8 mars. Den gröna oppositionen har också ställt in sin veckoprotest den tisdag som sammanfaller med 8 mars.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.