Ett nytt ”påskupprop” om sjukförsäkringen på gång

14 mars 2011

Nyheter

”Jag önskar att svenska kyrkan tar sitt profetiska ansvar och ställer sig upp och talar om orättfärdigheten i att slå på den som redan ligger. Om orättfärdigheten i att vända sig emot allt som inte är perfekt och om orättfärdigheten av att skapa ett samhälle där inte alla får plats.”

Orden är Marie Larssons, diakon i Visby stift, som i en appell uppmanar Sveriges biskopar att bryta tystnaden om den nya sjukförsäkringen, enligt en artikel i tidningen Socialpolitik.
Inför julen 2010 tog svenska kyrkan emot fler biståndsansökningar än vanligt. Det gällde framförallt julklappar till barnen och för att ha råd med julmat. Varannan ansökan hade anknytning till sjukförsäkringssystemet, förklarar Marie Larsson som är en av de diakoner i Sverige som fått nog av att se hur illa människor behandlas i detta system. Tillsammans med flera andra diakoner runt om i landet och med stöd av frivilligorganisationer på Gotland har hon nu startat ett upprop som riktar sig till Sveriges biskopar, men i förlängningen också till regeringen.
En fördelningsfråga
Den 22-23 november arrangerade Sveriges Kristna Råd diakoni­konferensen ”Påverka och förändra”, berättar hon vidare. Debatten som främst handlade om hur kristen­heten ska bemöta och hjälpa de utsatta grupper som söker sig till kyrkan, berörde också de nya sjukreglerna som bland annat inneburit 42 000 utförsäkrade personer under 2010.
Medverkade gjorde bland andra Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han menar att vi aldrig har haft det så bra ekonomiskt sett som nu i Sverige. Att vi väljer att slå ut en stor grupp människor – inte bara sjuka utan även barn och gamla – är därför för honom en gåta. Enligt Tapio Salonen handlar det bara om hur man väljer att fördela de pengar som finns.

Hårda regler
I Socialpolitiks artikel berättar Marie Larsson också om att frågan om de nya sjukreglerna stod i fokus på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm 13 november i fjol. ”Hur gör vi sjukförsäkringen sundare” var rubriken. En av föreläsarna var Kjell Rautio som pekade på att 52 procent av Sveriges kommuner uppger att de fått ökade kostnader på grund av de förändrade reglerna i sjukförsäkringen. Kjell Rautio menar att Sverige i och med de nya sjukreglerna får OECD-världens hårdaste sjukersättningsregler. Läkaren Jenny Fjäll som också deltog i seminariet berättade hur hon till och med haft patienter som skrivit avskedsbrev och tagit sitt liv då de utförsäkrats och inte orkat mer.
Svenska Kyrkan har även tidigare reagerat kraftigt på orättvisor i samhället, bland annat 2005 då det så kallade Påskuppropet genomfördes till stöd för gömda flyktingar. Då lyssnade den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Nu är det dags för ett nytt påskupprop, denna gång är målet att stoppa utförsäkringarna av de sjuka. Men det är frågan om den borgerliga arbetslinjeinriktade regeringen kommer att lyssna.
I en kort intervju med Marie Larsson berättar hon för Internationalen att Sveriges Kristna Råd ska ta ställning till appellen 10 mars.
Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.