Demonstrerar för förhandlingsrätt och mot nedskärningar

14 mars 2011

Inrikes, Nyheter

Nu går Europafacket till motoffensiv för att försvara den fria förhandlingsrätten och kollektivavtalen. Två stora demonstrationer är inplanerade den närmaste tiden.

Denna månad kommer det att genomföras en rad toppmöten inom EU.
På dagordningen står en attack på förhandlingsrätten, kollektivavtal och nya svältkurer för de länder som drabbats av den ekonomiska krisen.
Europafacket anser att angreppen är medvetna.
De svenska fackens Brysselkontor menar att syftet från EU-topparna är att utnyttja följderna av finanskrisen för att sätta den nuvarande förhandlingsordningen ur spel.
Europafacket radar upp en rad punkter där enligt dem facket och den fria förhandlingsrätten hotas. Bland annat:
• EU-kommissionen, Internationella valutafonden och den europeiska centralbanken ECB gör direkta ingripanden i löneförhandlingarna och tvingar länder som Irland, Grekland och Rumänien att sänka minimilöner och löner till offentligtanställda.
• Den tysk-franska konkurrenspakten syftar till att eliminera all löneindexering samt en allmän höjning av pensionsåldern.
• Sanktioner mot länder som inte rättar till obalanser.

Europafackets generalsekreterare John Monks kommentar till förslagen är enligt www.stpress.se:
– Diskussionen om en europeisk styrning borde istället ha tagits som en möjlighet att tackla de problem som oroar människor och löntagarna främst, nämligen kampen mot arbetslöshet, särskilt bland unga människor, löner och köpkraft. Men så är det inte, utan tvärtom läggs förslag för att slå sönder den sociala uppbyggnaden.
Helt uppenbart kommer inte Europafacket denna gång att nöja sig med verbala utgjutelser över den kapitalistiska krispolitiken.

Brysseldemonstration
Torsdag 24 mars mobiliserar EU-facket till vad man kallar en stor demonstration i Bryssel. Samma dag som EU-toppmötet inleds, där en av de centrala punkterna på dagordningen är ekonomin.
Lördag 9 april är det dags igen. Denna gång kommer en demonstration att äga rum i Ungerns huvudstad Budapest. Anledningen är att EU-ländernas finansministrar har möte där.
Dessutom driver Europafacket för närvarande en kampanj, ”Reglera den globala finansmarknaden – nu”. EU-parlamentet röstar denna vecka om de ska förorda en skatt på finansiella transaktioner.
– Vi skulle starkt välkomna ett tydligt ställningstagande för skatt på finansiella transaktioner på EU-nivå. Detta skulle sända en tydlig signal till Europas medborgare och väljare att inte bara arbetande familjer och offentliga budgetar ska betala den enorma krisräkningen, säger John Monks enligt www.ka.se
Europafackets beräkningar ger vid handen att en omsättningsskatt på finansiella transaktioner på ytterst måttliga 0,5 promille skulle dra in 200 miljarder euro varje år. En summa som säger något om vilka ofantliga belopp som är i omlopp på finansmarknaden.
Torsdag 24 mars äger alltså den första samlade fackliga demonstrationen rum i Bryssel. Kanske kan det bli en början till ett löntagarnas Tahrirtorg i samtliga EU-länder?

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.