Andreas Malm och Daniel Suhonen drabbade samman i P1

07 mars 2011

Inrikesnotiser

En debatt har utbrutit, bland annat i Aftonbladet, om vänster, islam och klasskamp. Finns det islamkramare inom vänstern?
Daniel Suhonen, chefredaktör för SSU:s tidning Tvärdrag, skrev en artikel i Aftonbladet 15 februari, ”Vänsterprassel med islam”, där han talar om ”vurmande för islam som trosuppfattning”.

Andreas Malm, Åsa Linderborg, Mattias Gardell Per Wirtén och Peter Weiderud, ledare för Broderskapsrörelsen nämndes i artikeln.
Sekularismen är förutsättningen för demokrati, skriver Suhonen, och anser att ”den postkoloniala vänstern” har misslyckats med att samtidigt kämpa för muslimers rätt och att ta avstånd från religioners odemokratiska sidor.

Suhonen skrev bland annat:
”Jag menar, att vänstern inte hade tillräckligt bra svar på de svåra civilisatoriska frågor som denna brännande tid ställt oss inför. …vänstern hade överseende med allt. En viktig förklaring, är vänsterns avsaknad av klassanalys.”
Och:
”Man måste göra en distinktion mellan muslimers religionsfrihet och rätt att leva sina liv i Sverige och ett vurmande för islam som trosuppfattning (eller vilken annan som helst).”

I Studio Ett i P1, 25 februari, drabbade Suhonen sedan samman med Andreas Malm i denna fråga. Så här lät det bland annat i P1:
Malm: … jag vet inte vem Daniel Suhonen fäktar emot, för jag känner ingen vänstermänniska som inte vill ha ett sekulärt samhälle. Jag vet inte vilken vänstermänniska, om jag eller Åsa Linderborg eller Mattias Gardell eller någon annan tycker det är bra med sharia i Nigeria … Men den vänster du utmålar som tycker om sharia-lagar och vill införa islamisk stat, det existerar ju inte. Vi är för ett sekulärt samhälle, men vi ser den accelererande galopperande islamofobin i Europa som ett akut samhällsproblem som man inte kan låtsas inte finns. …

Suhonen: …Här har vi haft den här kampen då, där kampen stått, tycker jag, mellan en fruktansvärt reaktionärt nationalistisk nyliberal höger – det är samma globalt – där man för kamp mot arbetarklassen. Den arbetarklassen är liksom du vet också väldigt mycket en mångkulturell arbetarklass, och det som händer är att vi har förlorat kampen mot främlingsfientligheten, vi har förlorat kampen om klassorganiseringen, där klassamhället nu förstärks, och vi har så att säga förlorat initiativet i debatten och begreppet sekularism till högern. Jag vill inte att Dilsa Demirbag-Sten ska äga sekulariteten. Den vill jag att vänstern ska äga. Då måste vi försvara den. …

Malm: Det finns något patetiskt i den här artikeln också, och det är att Daniel Suhonen, som socialdemokrat, går ut och predikar klasskamp för oss revolutionära marxister som tillhör den radikala vänstern och som försökt bedriva faktisk, konkret klasskamp under väldigt lång tid, medan det parti som Daniel Suhonen företräder har försökt lägga en död hand på all klasskamp och införa klassamarbete som den grundläggande principen i all politik under det senaste halvseklet. Låt oss ta ett konkret exempel: Det pratas om Volvo just nu och om hur mycket jobb som flyttas från Sverige till Kina och hur hotad den svenska bilindustrin är. Mina kamrater på golvet i Volvo har fört en kamp för att göra fackföreningarna till klasskamporganisationer. Dina partikamrater har motarbetat dom i decennier. Du representerar ett klassamarbetsparti och kommer och mästrar upp mig och andra för att vi ska ägna oss åt klasskamp.”

Malm återkom i Aftonbladet 1 mars med ”En åldrad vänster i otakt med Tahrir”.

Hela debatten kan läsas i utskrift, bland annat på socialistiskapartiet.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.